ทรัพยากรครบถ้วน บริการเป็นเลิศ
Main Services Information Electronics Journal How to Support Library Automation About Us English
 
Library@Mobile

สำนักหอสมุดกลาง โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศห้องสมุด ได้พัฒนาระบบงานขั้นมาเพื่อรองรับการใช้งาน WAP กับการให้บริการในห้องสมุด เพื่อสามารถให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้สมาชิกห้องสมุดมีทางเลือกในการเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ ได้ รวมทั้งยังเป็นการขยายพื้นที่การบริการ ด้วย
สำหรับระบบที่สำนักหอสมุดกลางได้พัฒนาขึ้นนั้นทำงานร่วมกับส่วนต่าง ๆ ดังนี้
 • OS
  SUSE 9.0 Linux
 • WAP SERVER
  กำหนดค่าเพิ่มเติมใน Apache Web Server ให้รองรับ การใช้งาน WML
 • DATABASE
  ใช้ MySQL ในการทำงานเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ
 • Z39.50 Client/Server
  ใช้เครื่องมือของ Indexdata พัฒนาเพิ่มเติม เพื่อการสืบค้นไปยังฐานข้อมูลห้องสมุดอื่น ที่ให้บริการผ่าน protocol Z39.50
 • Library Automation System
  ระบบที่พัฒนาขึ้น ขณะนี้รองรับการใช้งาน เฉพาะ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innopac และ BACS
 • Tools
  ใช้ ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ
Service
ระบบที่พัฒนาขึ้นมีระบบต่าง ๆ ดังนี้
 • ตรวจสอบการยืม-คืน
  อำนวยความสะดวกให้สมาชิกสามารถตรวจสอบวันกำหนดส่งของทรัพยากรที่ยืม รวมทั้งสามารถต่อการยืมได้เลยตามเงื่อนไขของระบบห้องระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 • สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
  สืบค้นไปยังโครงการสหบรรณานุกรมเพื่อหาหนังสือที่ต้องการ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวมรายชื่อหนังสือของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 26 แห่ง (กำลังพัฒนาให้สามารถขอยืมระหว่างห้องสมุด)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ในเบื่องต้นขณะนี้ยังมีเฉพาะข่าวของห้องสมุด กำลังเตรียมการที่จะสรุปข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน นำเสนอให้ผู้สนใจได้อ่าน เพื่อจะได้ไม่ตกข่าว
 • สถิติการเข้าใช้ของสมาชิก
  แสดงจำนวนการเข้าใช้ของสมาชิกในการตรวจสอบการยืม-คืน
 • บริการแนะนำหนังสือให้ห้องสมุดจัดซื้อ (เปิดให้บริการเร็วนี้)เดินผ่านร้านหนังสือ เนื้อหาน่าสนใจต้องการให้ห้องสมุดจัดหามาให้บริการ เพียงระบุหมายเลข ISBN แค่นี้ห้องสมุดก็จะได้รับรายละเอียดของหนังสือที่ท่านแนะนำแล้ว
HOW TO SETUP GPRS
วิธี set ค่า ของเครื่องโทรศัพท์ และค่าบริการขึ้นอยู่กับรุ่น และ ผู้ให้บริการ
 
 
 
HOW TO CONNECT Library@mobile
วิธีการติดต่อเข้าใช้งาน library@mobile ผ่านโทรศัพท์/PDA นัั้นวิธีการเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับโทรศัพท์แต่ละรุ่น/ยี่ห้อ
โดยเข้ามาใช้งานได้ที่ url http://lam.lib.kmutnb.ac.th
Call Center Library.Tel : 0-2555-2000 ต่อ 2147 Email : library@kmutnb.ac.th
Copyright ©2004 -2020 Power Of Library 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Server : 202.28.17.1 Client : 3.233.215.231