ทรัพยากรครบถ้วน บริการเป็นเลิศ
Main Services Information Electronics Journal How to Support Library Automation About Us English
 
Patron Information
Patron@Library
สำนักหอสมุดกลางได้แบ่งประเภทสมาชิกออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
No data.
Resource@Library
ทรัพยากรที่สำนักหอสมุดให้บริการ ได้มีการแยกออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกกับการกำหนดเงื่อนใขการบริการ จัดเก็บและค้นหาตัวเล่ม ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้