เรื่องล่าสุด

 • Aod Today :: วันนี้ขอเสนอตอน :: รู้ไหมว่าฟอนต์ Angsana มีลิขสิทธิ์ ท่านอาจมีความผิดโดยไม่รู้ตัว

  หลายท่าน อาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่า ฟอนต์ Angsana และ ฟ้อนต์อื่นๆที่เราใช้อยู่ เค้ามีเจ้าของนะครับ ซึ่งท่านอาจจะกำลังละเมิดลิขสิทธิ์ โดยไม่รู้ตัว ??? หันมาใช้ฟอนต์แห่งชาติกันดีกว่า นะ (มี คู่มือการติดตั้งเป็น PDF File ให้โหลดอยู่ตอนท้ายครับ)

  ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ฟอนต์.คอม

            คือเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ผมได้รับ Forward Mail ฉบับนึงเรื่อง “ครม.สั่งหน่วยงานราชการใช้ 13 ฟอนต์ไทย” เมื่อเปิดอ่านเข้าไปก็ปรากฏพบเนื้อเรื่องโดยย่อคือ
   “ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)” 
            เมื่อกระผมได้อ่านแล้วก็พบว่า น่าจะเป็นประโยชน์กับชาวเรานะครับ จึงได้ลอง Download File เพื่อมาติดตั้งและทดลองใช้งานครับเอาเป็นว่า ผมโหลดมาเก็บไว้ให้คลิก ที่นี่ครับ Download Click !!! 

  1. เมื่อปรากฏหน้าจอสำหรับยืนยันการกระทำกับไฟล์ที่ต้องการ ดาวน์โหลด ดังภาพที่ 1.1 ให้เลือก Save ดังลูกศรหมายเลข 1.1 ครับ
   
  ภาพที่ 1.1

  2. เมื่อปรากฏหน้าจอสำหรับการเลือกพื้นที่ในการจัดเก็บดังภาพที่ 2.1  ให้เลือกที่เก็บไฟล์ แล้วก็ เลือก Save ดังลูกศรหมายเลข 2.1 ครับ
   
  ภาพที่ 2.1

  3. รอการคอย ให้โหลดเสร็จสิ้นครับ ดังภาพที่ 3.1 แล้วกด Close ดังลูกศรหมายเลข 3.1

  ภาพที่ 3.1

  4. เมื่อการ Download เสร็จสิ้นดังภาพที่ 4.1 ให้เปิดไฟล์ที่เก็บไว้ แล้วคลิกขวา ดังลูกศรหมายเลข 4.1 เลือก Extract Here ดังลูกศรหมายเลข 4.2 (เครื่องต้องมีการติดตั้ง โปรแกรม WinRAR ก่อนนะครับ)

  ภาพที่ 4.1

  5. เมื่อการแตกไฟล์เสร็จสิ้น ก็จะได้ไฟล์โปรแกรมขึ้นมา 1 ตัวครับ ดังภาพที่ 5.1 ให้ทำการดับเบิ้ลคลิก เพื่อเปิดไฟล์เริ่มต้นการติดตั้ง Font ดังลูกศรหมายเลข 5.1 ครับ
   
  ภาพที่ 5.1

  6. เมื่อปรากฏหน้าจอแรกดังภาพที่ 6.1 เป็นหน้าจอให้เลือกภาษาที่เราถนัดครับ ซึ่งแน่นอนภาษาแห่งชาติ ต้องเป็น ภาษาไทยดังลูกศรหมายเลข 6.1 แล้วกด OK ดังลูกศรหมายเลข 6.2 ครับ
   
  ภาพที่ 6.1

  7. เมื่อปรากฏหน้าจอ ยินดีต้อนรับดังภาพที่ 7.1 ก็อ่านซะนิดนึงครับ แล้วกด “ต่อไป” ดังลูกศรหมายเลข 7.1 ครับ

  ภาพที่ 7.1

  8. เมื่อปรากฏหน้าจอสำหรับการ เลือกสถานที่ติดตั้ง Font ดังภาพที่ 8.1ตรงส่วนนี้ ปรกติ โปรแกรมจะจัดการที่ให้อัตโนมัติอยู่แล้วครับ ให้คลิกที่ ติดตั้ง ดังลูกศรหมายเลข 8.1 ครับ จะปรากฏหน้าจอการโหลดฟ้อนต์ แว๊บนึงครับ
   
  ภาพที่ 8.1

  9. ถ้าการติดตั้ง สมบูรณ์ ถูกต้องก็จะปากฏหน้าจอแจ้งการติดตั้งสมบูรณ์ ดังภาพที่ 9.1 ครับ ให้คลิกที่ เสร็จสิ้น ดังลูกศรหมายเลข 9.1 ครับ
   
  ภาพที่ 9.1

  10. เมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ให้เปิดโปรแกรมที่มีการใช้ฟอนต์ มาลองดูที่การเลือกฟ้อนต์ครับดังภาพที่ 10.1   (ถ้าโปรแกรม เปิดอยู่ก็ให้ทำการปิดก่อนครับแล้วเปิดใหม่)


  ภาพที่ 10.1

  หรือถ้ายังไม่เจออีกก็ ให้ชัวร์ บูทเครื่องใหม่ครับ (Restart) รับรอง ชัวร์

  ซึ่งรายชื่อฟอนต์ที่ใช้ได้ก็คือ 
            1. TH Sarabun PSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ
            2. TH Chamornman ออกแบบโดยคุณเอกลักษ์ เพียรพนาเวช
            3. TH Krub ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
            4. TH Srisakdi ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)
            5. TH Niramit AS ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)
            6. TH Charm of AU ออกแบบโดย คุณกัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ
            7. TH Kodchasan  ออกแบบโดย คุณกัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์
            8. TH K2D July8 (8 กรกฏา) ออกแบบโดย คุณกานต์ รอดสวัสดิ์
            9. TH Mali Grade 6 ออกแบบโดย คุณสุดารัตน์ เลิศสีทอง
            10. TH Chakra Petch (จักรเพชร) ออกแบบโดย คุณธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
            11. TH Bai Jamjuree CP ออกแบบโดย ทีม PITA (คุณรพี สุวีรานนท์, คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล)
            12. TH KoHo ออกแบบโดย กลุ่ม ก-ฮ (คุณขาม จาตุรงคกุล, คุณกนกวรรณ แพนไธสง, คุณขนิษฐา สิทธิแย้ม)
            13. TH Fah Kwang ออกแบบโดย ทีม สิบเอ็ด (คุณกิตติ ศิริรัตนบุญชัย, คุณนิวัฒน์ ภัทโรวาสน์)

  เท่านี้ก็เป็นอันสำเร็จเสร็จขั้นตอนกระบวนการ ครับ
  เราจะได้ใช้ของไม่ละเมิดลิขสิทธ์ ซะทีครับ เย้ๆ

  PDF File Download Click !!!

  9 comments to Aod Today :: วันนี้ขอเสนอตอน :: รู้ไหมว่าฟอนต์ Angsana มีลิขสิทธิ์ ท่านอาจมีความผิดโดยไม่รู้ตัว

  • ขอบคุณที่แนะนำเรื่องนี้ครับ ห้องสมุดจะได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์กัน

  • แสงเดือน บำรุงภูมิ

   มติ ครม.7 กันยายน 2553 เห็นชอบติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ ทั้งหมดจำนวน 13 ฟอนต์ http://www.moe.go.th/websm/2010/sep/294.html (เรื่องที่ 2)
   สำหรับรายละเอียดเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ที่เป็นรูปธรรม คิดว่าหน่วยงานต้นสังกัดควรจะมีการสั่งการเพื่อให้ถือปฏิบัติต่อไป

  • เพ็ญแข ประจงใจ

   ขอบคุณมาก สำหรับสิ่งใหม่ๆ ทำให้เราไม่เชย ได้ลองใช้ดูแล้ว แต่เวลาหน้าจอ มันทำไมตัวจางๆ แต่เมื่อพิมพ์ลงกระดาษแล้ว
   ก็ปกติดี
   ควรกำหนดเป็นนโยบายว่าให้ใช้ฟอนท์ที่ถูกต้องกันซะที เดี๋ยวโดนฟ้องไม่รู้ตัว ว่าตัวเองทำผิด โดยเฉพาะอย่างนำไปใช้ใน
   หน้า page ต่างๆ ของ website เดี๋ยวได้ส่งข้าวผัดกับโอเลี้ยงกันบ้าง เพราะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าตัวเอง
   กำลังละเมิดอยู่ เมืองไทยก็มีคนเคยโดนฟ้องมาแล้ว เสียค่าปรับเป็นเลข 6 หลักเลยแหละฮื้อ [บอกต่อ บอกต่อ!!!!!!]

  • อรนุช ใดงาม

   เห็นด้วยกับความคิดของคุณสายฝน และคุณสุชีรา ค่ะ ว่าเราจะต้องใช้รูแปบบไหน หรือต้องรอให้ออกมาเป็นคำสั่งอย่างเป็นทางการก่อนหรือเปล่าคะ

  • เกษมสันต์

   เด๋วเอาไปใช้ด้วยดีกว่า
   กำลังเบื่อ font มาตรฐาน window จริงๆ

  • อักษรสวยดีครับ ชอบทุกแบบเลยคับ ผมจะลองไปใช้กับ Words ครับ (Web ก็สวยดี ดูแล้วยิ่งใหญ่ดีครับ)

  • สายฝน

   ลองลงดูแล้วค่ะ แบบอักษรสวยดี ชอบทุกแบบเลย แต่ยังสงสัยว่าพวกเอกสารราชการทั่วไปเนี่ย เขาจะกำหนดให้ใช้ font แบบไหนล่ะคะถึงจะเป็นมาตราฐาน

  • ชิรพงษ์ ญานุชิตร

   ขอบคุณ คุณสุชีรา รวยดี อย่างรุนแรงตะแคงข้างล้างไม่ทันกันไปเลยครับ ที่ได้เพิ่มแนวความคิดให้กว้างไกลสู่สากลครับ และได้ดำเนินการแก้ไขบทความแล้วครับ

  • สุชีรา รวยดี

   แล้วจะรู้ได้ไงว่าอันไหน font แห่งชาติ อันไหน font ทั่วไป

  Leave a Reply

   

   

   

  You can use these HTML tags

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>