ทรัพยากรครบถ้วน บริการเป็นเลิศ
Main Services Information Electronics Journal How to Support Library Automation About Us English
Research @ KMUTNB
เอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักหอสมุดกลาง จัดหา และ จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการภายในเครือข่ายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สจพ . ปราจีนบุรี รวมรวมจากผลงานคณาจารย์ ที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ และบทความที่น่าสนใจที่มีการขอใช้บริการบ่อย ซึ่งประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
หน้าที่ 1/28
รายการ จำนวนการเข้าชม ครั้งสุดท้ายเมื่อ
ACM Computing Surveys
30902020-02-25
23:43:54
netWorker: The Craft of Network Computing
24042020-02-25
17:07:37
ACM Transactions on Computational Logic
22632020-02-26
15:56:35
Proceedings of the 1999 ASME Design Engineering Technical Conferences
28302020-02-28
06:18:52
Decision Sciences Institute 2001 Proceedings 32nd Annual Meeting of the Decision Sciences Institute,
23532020-02-26
00:13:24
Decision Sciences Institute 2000 Proceedings 31st Annual Meeting of the Decision Sciences Institute,
25072020-02-26
07:04:46
Proceedings of the Third International Conference on Intelligent Processing and Manufactuing of Mate
24772020-02-25
21:44:38
IDMME' 2000 , May 16-19, 2000, Montreal, Canada : Forum 2000 Canadian Society for Mechanical Enginee
23762020-02-26
14:42:54
Proceedings of the IIE Annual Conference 2001 : the Industrial Engineering Event of the year
22852020-02-25
19:12:19
Research Report The Faculty of Engineer 2543
บทความวิจัยและวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2543
35492020-02-26
14:09:28

หน้าที่ 1/28

Call Center Library.Tel : 0-2555-2000 ต่อ 2147 Email : library@kmutnb.ac.th
Copyright ©2004 -2020 Power Of Library 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Server : 202.28.17.1 Client : 3.233.215.231