ทรัพยากรครบถ้วน บริการเป็นเลิศ
Main Services Information Electronics Journal How to Support Library Automation About Us English
Research @ KMUTNB
เอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักหอสมุดกลาง จัดหา และ จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการภายในเครือข่ายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สจพ . ปราจีนบุรี รวมรวมจากผลงานคณาจารย์ ที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ และบทความที่น่าสนใจที่มีการขอใช้บริการบ่อย ซึ่งประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
หน้าที่ 1/28
รายการ จำนวนการเข้าชม ครั้งสุดท้ายเมื่อ
ACM Computing Surveys
30132019-02-15
07:42:26
netWorker: The Craft of Network Computing
23342019-02-15
07:38:17
ACM Transactions on Computational Logic
21842019-02-15
07:41:09
Proceedings of the 1999 ASME Design Engineering Technical Conferences
27492019-02-15
07:42:57
Decision Sciences Institute 2001 Proceedings 32nd Annual Meeting of the Decision Sciences Institute,
22732019-02-15
07:41:24
Decision Sciences Institute 2000 Proceedings 31st Annual Meeting of the Decision Sciences Institute,
24362019-02-15
07:41:40
Proceedings of the Third International Conference on Intelligent Processing and Manufactuing of Mate
24092019-02-15
07:42:11
IDMME' 2000 , May 16-19, 2000, Montreal, Canada : Forum 2000 Canadian Society for Mechanical Enginee
23122019-02-15
07:42:42
Proceedings of the IIE Annual Conference 2001 : the Industrial Engineering Event of the year
22182019-02-15
07:41:55
Research Report The Faculty of Engineer 2543
บทความวิจัยและวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2543
34672019-02-13
18:52:06

หน้าที่ 1/28

Call Center Library.Tel : 0-2555-2000 ต่อ 2147 Email : library@kmutnb.ac.th
Copyright ©2004 -2019 Power Of Library 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Server : 202.28.17.1 Client : 34.207.152.62