ทำไมสืบค้นหนังสือผ่านฐานข้อมูล แล้วไปดูที่ชั้นไม่มีหนังสือเล่มดังกล่าว

1. ยังไม่ได้คลิกดูรายละเอียดของหนังสือ (Item Information) เพื่อดูสถานะ (status) ว่ามีอยู่บนชั้นหรือไม่ ถ้ามีอยู่จะขึ้น CHK SHELVES ถ้าไม่มีจะขึ้นว่า MISSING,DUE xx-xx-xx
2. ให้ดู Location ว่าหนังสือดังกล่าวนั้น Location อยู่ที่ไหน และดูที่เลขเรียกหนังสือ Call No. ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A-Z และเป็นหนังสือภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ


บทความนี้มีประโยชน์ต่อท่านหรือไม่