วารสาร/นิตยสาร/หนังสืออ้างอิง (หมวด ref และ อ) ยืมออกได้หรือไม่

วารสาร นิตยสาร สามารถยืมได้ 3 วัน ส่วนหนังสือหมวด ref. และ อ. ไม่สามารถยืมออกได้


บทความนี้มีประโยชน์ต่อท่านหรือไม่