จะเปิดใช้ Account ICITได้อย่างไร?

สำหรับการขอ User name and password ICIT 
ท่านสามารถเปิดบัญชี หรือ เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

https://account.kmutnb.ac.th/web/


บทความนี้มีประโยชน์ต่อท่านหรือไม่