เวลาเปิดให้บริการห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาคการศึกษาปกติ

     วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  08.00 - 20.00 น.

     วันเสาร์  เวลา  09.00 - 18.00 น.

    วันอาทิตย์ (ช่วงก่อนสอบ)  เวลา  09.00 – 18.00 น.

ภาคฤดูร้อน

     วันจันทร์ - วันศุกร์      เวลา  08.00 - 16.00 น.
สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็ปไซต์ หอสมุดกลาง
http://library.kmutnb.ac.th/th/

 


บทความนี้มีประโยชน์ต่อท่านหรือไม่