คืนหนังสือในช่วงเวลาที่ห้องสมุดปิดบริการ

ห้องสมุดมีบริการตู้รับคืนหนังสือตั้งอยู่ด้านหน้า นำหนังสือที่ต้องการคืนส่งคืนได้ที่ตู้นี้ เจ้าหน้าที่จะนำหนังสือเข้าระบบทุกวัน


บทความนี้มีประโยชน์ต่อท่านหรือไม่