หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 บทความวิจัยที่มีผู้สนใจเข้าไปดูมากที่สุดในวารสาร Science Online 25 พฤษภาคม 2017 รายละเอียด
2 English Corner moved from 2nd floor to 7 floor 24 พฤศจิกายน 2016 รายละเอียด
3 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน The Engineering Academic Challenge 2016 เริ่มกิจกรรมวันที่ 10 ต.ค – 13 พ.ย 2559 06 ตุลาคม 2016 รายละเอียด
4 ขอเชิญนักศึกษา มจพ. (ไทย-ต่างชาติ) เข้าร่วมกิจกรรมสนุกกับภาษาอังกฤษ ฟรี 30 สิงหาคม 2016 รายละเอียด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 จัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด 17 พฤษภาคม 2017 รายละเอียด
2 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 84 รายการ 17 พฤษภาคม 2017 รายละเอียด
3 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 54 รายการ 09 พฤษภาคม 2017 รายละเอียด
4 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 53 รายการ 01 พฤษภาคม 2017 รายละเอียด
5 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 71 รายการ 25 เมษายน 2017 รายละเอียด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว