หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 English Corner moved from 2nd floor to 7 floor 24 พฤศจิกายน 2016 รายละเอียด
2 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน The Engineering Academic Challenge 2016 เริ่มกิจกรรมวันที่ 10 ต.ค – 13 พ.ย 2559 06 ตุลาคม 2016 รายละเอียด
3 ขอเชิญนักศึกษา มจพ. (ไทย-ต่างชาติ) เข้าร่วมกิจกรรมสนุกกับภาษาอังกฤษ ฟรี 30 สิงหาคม 2016 รายละเอียด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 83 รายการ 29 มีนาคม 2017 รายละเอียด
2 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 57 รายการ 29 มีนาคม 2017 รายละเอียด
3 จัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเลคทรอนิค 29 มีนาคม 2017 รายละเอียด
4 จัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน 54 รายการ 29 มีนาคม 2017 รายละเอียด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว