หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 12 พฤศจิกายน 2020 รายละเอียด
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษ 30 ตุลาคม 2020 รายละเอียด
3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ 09 ตุลาคม 2020 รายละเอียด
4 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 23 ธันวาคม 2019 รายละเอียด
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ 21 พฤศจิกายน 2019 รายละเอียด
6 ประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ 07 พฤศจิกายน 2019 รายละเอียด
7 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 16 สิงหาคม 2019 รายละเอียด
8 ประกาศสำนักหอสมุดกลางเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ 24 กรกฎาคม 2019 รายละเอียด
9 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 11 กรกฎาคม 2019 รายละเอียด
10 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 18 มิถุนายน 2019 รายละเอียด
11 เปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ประจําปี 2562 04 กุมภาพันธ์ 2019 รายละเอียด
12 E-Book ของ CRCnetBASE เปลี่ยน platform ใหม่เป็น Taylor & Francis eBooks 22 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
13 บทความวิจัยที่มีผู้สนใจเข้าไปดูมากที่สุดในวารสาร Science Online 25 พฤษภาคม 2017 รายละเอียด
14 English Corner moved from 2nd floor to 7th floor 24 พฤศจิกายน 2016 รายละเอียด
15 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน The Engineering Academic Challenge 2016 เริ่มกิจกรรมวันที่ 10 ต.ค – 13 พ.ย 2559 06 ตุลาคม 2016 รายละเอียด
16 ขอเชิญนักศึกษา มจพ. (ไทย-ต่างชาติ) เข้าร่วมกิจกรรมสนุกกับภาษาอังกฤษ ฟรี 30 สิงหาคม 2016 รายละเอียด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 วารสารต่างประเทศที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ 04 กุมภาพันธ์ 2019 รายละเอียด
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ 14 กันยายน 2017 รายละเอียด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control Sstem) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักหอสมุดกลาง 12 กุมภาพันธ์ 2019 รายละเอียด
2 ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 4 วัน จำนวน 2 คัน มจพ.กรุงเทพฯ-จ.เชียงใหม่ วันที่ 31 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 29 มกราคม 2018 รายละเอียด
3 โครงการซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (168 รายการ) 15 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
4 โครงการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (43 รายการ) 07 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
5 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มีนาคม 2019 รายละเอียด
6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น ๗ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มีนาคม 2019 รายละเอียด
7 เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น ๗ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มีนาคม 2019 รายละเอียด
8 สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคาซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 กุมภาพันธ์ 2019 รายละเอียด
9 สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 กุมภาพันธ์ 2019 รายละเอียด
10 ร่าง TOR ปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง 08 กุมภาพันธ์ 2019 รายละเอียด
11 ราคากลางปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง 08 กุมภาพันธ์ 2019 รายละเอียด
12 ประกาศแผนการจัดซื้อปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง 08 กุมภาพันธ์ 2019 รายละเอียด
13 ร่าง TOR โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน 30 มกราคม 2019 รายละเอียด
14 ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน 94 รายการ 109,003.60 บาท 30 มกราคม 2019 รายละเอียด
15 ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 28 รายการ 105,170.50 บาท 30 มกราคม 2019 รายละเอียด
16 ประกาศผู้ชนะซื้อหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน 94 รายการ 109,003.60 บาท 30 มกราคม 2019 รายละเอียด
17 ประกาศผู้ชนะซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 28 รายการ 105,170.50 บาท 30 มกราคม 2019 รายละเอียด
18 36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป 16,800 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
19 30 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 1,039 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
20 29 ประกาศผู้ชนะการเสนอหนังสือ 600 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
21 28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือ 19,196.55 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
22 27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Toner 2,118.60 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
23 25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติกเกอร์ 192.60 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
24 20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายคอมพิวเตอร์ 8,025 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
25 19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเช่าห้องประชุม 40,000 บาท 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
26 18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าขนส่งโดยสารฯ 56,000 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
27 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน 2,600 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
28 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ 11,418 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
29 33.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ 14,231 บาท 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
30 33.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.06 บาท 24 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
31 37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 14,231.00 บาท 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
32 33ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.08 บาท 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
33 5ประกาศผู้ชนะ 156182.40 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
34 4 ประกาศผู้ชนะ 158.071.95 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
35 3ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ 154,283.90 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
36 2ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ 124,168 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
37 1ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
38 ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
39 ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
40 ราคากลางหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 95 รายการ 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
41 ราคากลางหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 68 รายการ 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
42 ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ 21 ธันวาคม 2018 รายละเอียด
43 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2562 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
44 ร่างวิจารณ์ TOR ทำความสะอาด งบประมาณปี 2562 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
45 ราคากลาง ปปช จ้างเหมาทำความสะอาด งบประมาณปี 2562 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
46 ร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
47 ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
48 ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
49 ร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
50 ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
51 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 07 กันยายน 2018 รายละเอียด
52 ประกาศเผยแพร์แผนโครงจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสิรินธร ปีงบประมาณ 2562 11 กรกฎาคม 2018 รายละเอียด
53 ราคากลาง ปปชจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสิรินธร ปีงบประมาณ 2562 11 กรกฎาคม 2018 รายละเอียด
54 ราคากลาง ปปชโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ 2561 11 กรกฎาคม 2018 รายละเอียด
55 ราคากลาง ปปช ประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2561 11 กรกฎาคม 2018 รายละเอียด
56 ราคากลาง ปปชจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562 11 กรกฎาคม 2018 รายละเอียด
57 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฐานข้อมูล Scopus 13 มิถุนายน 2018 รายละเอียด
58 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเขียนแบบโครงการปรับปรุง ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. พื้นที่ทั้งหมด 650 ตรม. 09 กุมภาพันธ์ 2018 รายละเอียด
59 โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด 08 กุมภาพันธ์ 2018 รายละเอียด
60 โครงการค่าเขียนแบบ โครงการปรับปรุง สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 พื้นที่ ทั้งหมด 650 ตรม. 08 กุมภาพันธ์ 2018 รายละเอียด
61 โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด (จำนวน 2 ฐาน) 05 มกราคม 2018 รายละเอียด
62 โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด (จำนวน 6 ฐาน) 05 มกราคม 2018 รายละเอียด
63 โครงการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (60 รายการ) 08 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
64 โครงการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (43 รายการ) 08 ธันวาคม 2017 รายละเอียด
65 ประกาศ มจพ.เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2017 รายละเอียด
66 Tor ครุภัณฑ์อเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด 10 ตุลาคม 2017 รายละเอียด
67 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด 03 ตุลาคม 2017 รายละเอียด
68 ราคากลาง TOR ดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ 14 กันยายน 2017 รายละเอียด
69 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Knovel จำนวน 1 ฐาน 22 สิงหาคม 2017 รายละเอียด
70 ร่างขอบเขตงานและราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ 22 สิงหาคม 2017 รายละเอียด
71 จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 07 สิงหาคม 2017 รายละเอียด
72 จัดจ้างโดยวิธีพิเศษฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ฐาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 01 สิงหาคม 2017 รายละเอียด
73 สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี (ชั้น 2-9) 04 กรกฎาคม 2017 รายละเอียด
74 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 50 รายการ 14 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
75 จัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด e-Book World Scientific eBook Online 14 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
76 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 46 รายการ 14 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
77 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 48 รายการ 02 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
78 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 69 รายการ 02 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
79 การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 57 รายการ 02 มิถุนายน 2017 รายละเอียด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ อ่านข่าว
1 รายการของหายเก็บได้ภายในสำนักหอสมุดกลาง 04 กุมภาพันธ์ 2019 รายละเอียด