หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 201-220 of 239 items.
#ชื่อข่าว
 
201ประกาศ มจพ.เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
202Tor ครุภัณฑ์อเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด
203ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด
204ราคากลาง TOR ดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ
205แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ
206ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Knovel จำนวน 1 ฐาน
207ร่างขอบเขตงานและราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์
208จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
209จัดจ้างโดยวิธีพิเศษฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ฐาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)
210สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี (ชั้น 2-9)
211การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 50 รายการ
212จัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด e-Book World Scientific eBook Online
213การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 46 รายการ
214การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 48 รายการ
215การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 69 รายการ
216การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 57 รายการ
217บทความวิจัยที่มีผู้สนใจเข้าไปดูมากที่สุดในวารสาร Science Online
218การจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
219การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 84 รายการ
220การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 54 รายการ