หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 20 มิ.ย. 2561 เวลา 19:36:15 เข้าใช้ 37,512 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 20 มิ.ย. 2561 เวลา 15:27:14 เข้าใช้ 13,806 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 20 มิ.ย. 2561 เวลา 14:51:54 เข้าใช้ 6,169 view

คู่มือการใช้งาน -   


Article Index Search

เข้าล่าสุด : 20 มิ.ย. 2561 เวลา 18:37:25 เข้าใช้ 2,742 view

คู่มือการใช้งาน -   


ฐานข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 20 มิ.ย. 2561 เวลา 18:36:36 เข้าใช้ 4,576 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 20 มิ.ย. 2561 เวลา 13:34:20 เข้าใช้ 9,103 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 20 มิ.ย. 2561 เวลา 13:11:37 เข้าใช้ 2,563 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 20 มิ.ย. 2561 เวลา 18:37:33 เข้าใช้ 6,405 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 19 มิ.ย. 2561 เวลา 17:42:35 เข้าใช้ 869 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นหนังสือทั่วโลก

เข้าล่าสุด : 20 มิ.ย. 2561 เวลา 13:11:48 เข้าใช้ 890 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 19 มิ.ย. 2561 เวลา 13:29:19 เข้าใช้ 692 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 20 มิ.ย. 2561 เวลา 17:03:48 เข้าใช้ 1,769 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 19 มิ.ย. 2561 เวลา 09:21:44 เข้าใช้ 554 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 19 มิ.ย. 2561 เวลา 15:56:53 เข้าใช้ 1,480 view

คู่มือการใช้งาน -