หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:27:09 เข้าใช้ 9,232 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:47:47 เข้าใช้ 6,011 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 24 ก.พ. 2560 เวลา 03:54:35 เข้าใช้ 1,653 view

คู่มือการใช้งาน -   


Article Index Search

เข้าล่าสุด : 24 ก.พ. 2560 เวลา 03:54:35 เข้าใช้ 821 view

คู่มือการใช้งาน -   


ฐานข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 24 ก.พ. 2560 เวลา 03:54:35 เข้าใช้ 1,382 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 24 ก.พ. 2560 เวลา 03:54:35 เข้าใช้ 2,107 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 24 ก.พ. 2560 เวลา 03:54:35 เข้าใช้ 747 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:47:42 เข้าใช้ 1,829 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 23 ก.พ. 2560 เวลา 23:03:27 เข้าใช้ 383 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นหนังสือทั่วโลก

เข้าล่าสุด : 23 ก.พ. 2560 เวลา 23:02:00 เข้าใช้ 446 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 21 ก.พ. 2560 เวลา 09:38:03 เข้าใช้ 235 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 24 ก.พ. 2560 เวลา 04:15:12 เข้าใช้ 202 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 22 ก.พ. 2560 เวลา 15:26:32 เข้าใช้ 223 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 23 ก.พ. 2560 เวลา 16:39:00 เข้าใช้ 279 view

คู่มือการใช้งาน -