หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 30 มี.ค. 2560 เวลา 07:38:10 เข้าใช้ 11,286 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 30 มี.ค. 2560 เวลา 07:38:49 เข้าใช้ 6,866 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 30 มี.ค. 2560 เวลา 01:09:57 เข้าใช้ 1,941 view

คู่มือการใช้งาน -   


Article Index Search

เข้าล่าสุด : 29 มี.ค. 2560 เวลา 12:16:08 เข้าใช้ 963 view

คู่มือการใช้งาน -   


ฐานข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 30 มี.ค. 2560 เวลา 05:43:35 เข้าใช้ 1,607 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 29 มี.ค. 2560 เวลา 22:42:10 เข้าใช้ 2,469 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 28 มี.ค. 2560 เวลา 17:31:44 เข้าใช้ 886 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 29 มี.ค. 2560 เวลา 17:19:04 เข้าใช้ 2,133 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 28 มี.ค. 2560 เวลา 15:17:49 เข้าใช้ 409 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นหนังสือทั่วโลก

เข้าล่าสุด : 29 มี.ค. 2560 เวลา 10:11:28 เข้าใช้ 475 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 29 มี.ค. 2560 เวลา 13:12:14 เข้าใช้ 263 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 28 มี.ค. 2560 เวลา 10:39:06 เข้าใช้ 260 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 29 มี.ค. 2560 เวลา 10:12:05 เข้าใช้ 249 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 27 มี.ค. 2560 เวลา 12:21:13 เข้าใช้ 344 view

คู่มือการใช้งาน -