หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 21 ส.ค. 2561 เวลา 10:06:08 เข้าใช้ 38,351 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 21 ส.ค. 2561 เวลา 10:06:34 เข้าใช้ 14,050 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 21 ส.ค. 2561 เวลา 10:06:36 เข้าใช้ 6,550 view

คู่มือการใช้งาน -   


Article Index Search

เข้าล่าสุด : 20 ส.ค. 2561 เวลา 20:32:25 เข้าใช้ 2,963 view

คู่มือการใช้งาน -   


ฐานข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 21 ส.ค. 2561 เวลา 10:06:48 เข้าใช้ 5,010 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 21 ส.ค. 2561 เวลา 10:06:46 เข้าใช้ 9,725 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 21 ส.ค. 2561 เวลา 10:06:17 เข้าใช้ 2,756 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 21 ส.ค. 2561 เวลา 10:06:53 เข้าใช้ 7,019 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 20 ส.ค. 2561 เวลา 14:16:51 เข้าใช้ 927 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นหนังสือทั่วโลก

เข้าล่าสุด : 21 ส.ค. 2561 เวลา 00:20:16 เข้าใช้ 938 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 18 ส.ค. 2561 เวลา 22:51:29 เข้าใช้ 763 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 21 ส.ค. 2561 เวลา 10:07:02 เข้าใช้ 2,037 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 19 ส.ค. 2561 เวลา 01:38:31 เข้าใช้ 595 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 20 ส.ค. 2561 เวลา 16:55:20 เข้าใช้ 1,684 view

คู่มือการใช้งาน -