หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 12 ธ.ค. 2561 เวลา 10:40:35 เข้าใช้ 51,129 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 12 ธ.ค. 2561 เวลา 10:04:59 เข้าใช้ 15,774 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 12 ธ.ค. 2561 เวลา 10:02:07 เข้าใช้ 7,648 view

คู่มือการใช้งาน -   


Article Index Search

เข้าล่าสุด : 12 ธ.ค. 2561 เวลา 09:41:44 เข้าใช้ 3,428 view

คู่มือการใช้งาน -   


ฐานข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 12 ธ.ค. 2561 เวลา 10:05:20 เข้าใช้ 5,850 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 12 ธ.ค. 2561 เวลา 09:43:00 เข้าใช้ 11,434 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 12 ธ.ค. 2561 เวลา 10:39:09 เข้าใช้ 3,174 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 12 ธ.ค. 2561 เวลา 10:30:42 เข้าใช้ 8,378 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 11 ธ.ค. 2561 เวลา 08:09:21 เข้าใช้ 1,055 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นหนังสือทั่วโลก

เข้าล่าสุด : 11 ธ.ค. 2561 เวลา 08:09:16 เข้าใช้ 1,068 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 11 ธ.ค. 2561 เวลา 08:09:35 เข้าใช้ 926 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 12 ธ.ค. 2561 เวลา 09:44:13 เข้าใช้ 2,405 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 11 ธ.ค. 2561 เวลา 08:09:26 เข้าใช้ 690 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 11 ธ.ค. 2561 เวลา 15:56:45 เข้าใช้ 2,095 view

คู่มือการใช้งาน -