หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 20 เม.ย. 2561 เวลา 11:38:30 เข้าใช้ 33,079 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 20 เม.ย. 2561 เวลา 11:42:31 เข้าใช้ 13,265 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 20 เม.ย. 2561 เวลา 10:46:46 เข้าใช้ 5,674 view

คู่มือการใช้งาน -   


Article Index Search

เข้าล่าสุด : 20 เม.ย. 2561 เวลา 11:40:31 เข้าใช้ 2,537 view

คู่มือการใช้งาน -   


ฐานข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 20 เม.ย. 2561 เวลา 11:01:12 เข้าใช้ 4,258 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 20 เม.ย. 2561 เวลา 11:39:51 เข้าใช้ 8,392 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 20 เม.ย. 2561 เวลา 11:33:37 เข้าใช้ 2,376 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 20 เม.ย. 2561 เวลา 11:01:37 เข้าใช้ 5,959 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 19 เม.ย. 2561 เวลา 12:33:59 เข้าใช้ 821 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นหนังสือทั่วโลก

เข้าล่าสุด : 17 เม.ย. 2561 เวลา 13:44:55 เข้าใช้ 840 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 20 เม.ย. 2561 เวลา 10:49:26 เข้าใช้ 625 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 20 เม.ย. 2561 เวลา 11:40:09 เข้าใช้ 1,554 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 19 เม.ย. 2561 เวลา 15:14:22 เข้าใช้ 525 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 20 เม.ย. 2561 เวลา 10:55:11 เข้าใช้ 1,328 view

คู่มือการใช้งาน -