หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 21 ม.ค. 2561 เวลา 00:04:01 เข้าใช้ 28,076 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 20 ม.ค. 2561 เวลา 19:47:20 เข้าใช้ 11,619 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 21 ม.ค. 2561 เวลา 00:03:09 เข้าใช้ 4,421 view

คู่มือการใช้งาน -   


Article Index Search

เข้าล่าสุด : 20 ม.ค. 2561 เวลา 13:05:25 เข้าใช้ 2,063 view

คู่มือการใช้งาน -   


ฐานข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 20 ม.ค. 2561 เวลา 17:05:17 เข้าใช้ 3,545 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 20 ม.ค. 2561 เวลา 20:31:25 เข้าใช้ 6,485 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 21 ม.ค. 2561 เวลา 00:05:51 เข้าใช้ 1,944 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 20 ม.ค. 2561 เวลา 15:40:48 เข้าใช้ 4,889 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 19 ม.ค. 2561 เวลา 16:13:28 เข้าใช้ 677 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นหนังสือทั่วโลก

เข้าล่าสุด : 21 ม.ค. 2561 เวลา 00:04:24 เข้าใช้ 723 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 21 ม.ค. 2561 เวลา 00:04:08 เข้าใช้ 504 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 20 ม.ค. 2561 เวลา 11:38:21 เข้าใช้ 1,237 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 19 ม.ค. 2561 เวลา 16:16:04 เข้าใช้ 424 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 21 ม.ค. 2561 เวลา 00:05:25 เข้าใช้ 1,063 view

คู่มือการใช้งาน -