หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 22 ก.ย. 2560 เวลา 05:10:19 เข้าใช้ 19,784 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 22 ก.ย. 2560 เวลา 01:41:56 เข้าใช้ 9,953 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 22 ก.ย. 2560 เวลา 00:40:27 เข้าใช้ 3,391 view

คู่มือการใช้งาน -   


Article Index Search

เข้าล่าสุด : 21 ก.ย. 2560 เวลา 21:12:07 เข้าใช้ 1,660 view

คู่มือการใช้งาน -   


ฐานข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 22 ก.ย. 2560 เวลา 00:40:27 เข้าใช้ 2,845 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 22 ก.ย. 2560 เวลา 06:34:05 เข้าใช้ 5,135 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 21 ก.ย. 2560 เวลา 20:07:18 เข้าใช้ 1,554 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 22 ก.ย. 2560 เวลา 07:39:34 เข้าใช้ 3,943 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 21 ก.ย. 2560 เวลา 16:28:38 เข้าใช้ 585 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นหนังสือทั่วโลก

เข้าล่าสุด : 16 ก.ย. 2560 เวลา 09:58:35 เข้าใช้ 629 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 19 ก.ย. 2560 เวลา 10:12:06 เข้าใช้ 416 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQ News Clip

เข้าล่าสุด : 22 ก.ย. 2560 เวลา 07:30:00 เข้าใช้ 829 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 21 ก.ย. 2560 เวลา 22:35:13 เข้าใช้ 367 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 21 ก.ย. 2560 เวลา 23:03:48 เข้าใช้ 790 view

คู่มือการใช้งาน -