หน้าแรก
Online Database@library
10,697 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Access Engineering

ฐานข้อมูล Access Engineering เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยหนังสืออ้างอิงฉบับเต็ม ไม่น้อยกว่า 300 ชื่อเรื่อง


 English version manual

 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มีนาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

Last updated : 26OCT2023

1,586 view   คู่มือการใช้งาน -   

ACS Publications : Ebooks

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสมาคม American Chemical Society (ACS) ซึ่งเป็น Complete Collection Purchase ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้าน Chemical Engineering, Science ที่เกี่ยวข้อง เช่น Energy, Biochemistry, Environmental, Food Science, Physical Chemistry ประกอบด้วยซีรี่ส์ ACS Symposium และความก้าวหน้าในซีรีส์เคมี สามารถเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตตั้งแต่ปี 1949 – 2019 ได้จำนวนมากกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง และ 40,000 บท โดยมีผู้เขียนในระดับ Nobel Prize ซึ่ง eBook ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบโดย peer-reviewed ของ ACS ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม และรูปภาพ การแสดงผลเอกสารในรูป Full Text HTML, PDF file สามารถพิมพ์ (Print) คัดลอก (Copy) ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการสืบค้น การอ้างอิงทางบรรณานุกรม (Citation) และการเชื่อมโยงไปที่ ACS Journals ได้


 รายชื่อที่สามารถเข้าใช้งานได้

Last updated : 26OCT2023

3,983 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Cambridge Books Online (CBO)

   เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press นำเสนอเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชากว่า 30 สาขา เช่น สาขา Chemistry, Computer Science, Earth and Environmental Science, Engineering, English language, Psychology, Statistics and Probability รวมหนังสือประมาณ 30,000 รายชื่อ
   ห้องสมุดจัดซื้อเป็นรายเล่ม โดย E-Book เล่มที่ห้องสมุดจัดซื้อจะมีข้อความ This title is available for Institute purchase via Cambridge Core ส่วน E-Book ที่ห้องสมุดไม่ได้จัดซื้อ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้แต่ไม่สามารถดู Full text ได้ ซึ่งหากผู้ใช้บริการประสงค์จะให้ห้องสมุดจัดซื้อ E-Book ฉบับใด สามารถคลิกที่ข้อความ Recommend to Librarian หรือ Get Access ใน Page รายการหนังสือที่สืบค้นได้ ระบบจะส่งรายละเอียดให้กับบรรณารักษ์เพื่อดำเนินการสั่งซื้อต่อไป


 รายชื่อที่ห้องสมุดจัดซื้อ

Last updated : 26OCT2023

108 view   คู่มือการใช้งาน    -   

EBSCO eBooks collection


ฐานข้อมูลที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท EBSCO รวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำต่าง ๆ เนื้อหาครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ การเมือง วรรณกรรม ฯลฯ สามารถอ่านได้ทั้งแบบออนไลน์และดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้อ่านได้ ห้องสมุดจัดซื้อเป็นรายเล่ม แต่สามารถใช้งานร่วมกันกับห้องสมุดที่เข้าร่วมการบอกรับพร้อมกันในโครงการการใช้ทรัพยากร (eBooks) ร่วมกันของกลุ่มสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
Last updated : 28DEC2023


17,859 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Elsevier e-Books Collection

ScienceDirect eBooks รูปแบบ All Access Books เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกว่า 40,000 รายชื่อ ของสำนักพิมพ์ Elsevier และสำนักพิมพ์ในเครือ เช่น Woodhead, Morgan Kaufmann, Academic Press เนื้อหาของหนังสือครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาหลัก เช่น Physical Sciences and Engineering, Life Sciences และ Social Sciences and Humanities


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

Last updated : 13DEC2023

213 view   คู่มือการใช้งาน -   

GALE eBooks


ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าใช้งานอย่างสะดวกสบายด้วยบัญชี Google ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • สามารถแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างประเทศได้มากกว่า 40 ภาษาทั่วโลก และสามารถเปิดฟังในรูปแบบ Audio และดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 เป็นภาษานั้น ๆ ได้อีกด้วย
 • สามารถอ่านเนื้อหาในรูปแบบ HTML และ PDF (ฺBook View) ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์เนื้อหาของหนังสือได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาเป็นไฟล์ PDF สำหรับการอ่านแบบออฟไลน์ได้ด้วย
 • สามารถบันทึก link เพื่อกลับมาอ่านเนื้อหาใน Chapter เดิมได้ และสามารถคัดลอก link เพื่อส่งต่อไปยังผู้อื่นได้ด้วย
 • ปรับขนาดตัวหนังสือตามขนาดของอุปกรณ์ โดยขยายเฉพาะส่วนของข้อความ ไม่ต้องขยายทั้งหน้าจอ
 • แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย
 • เชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive
 • สามารถเลือกเน้นข้อความด้วยสีต่าง ๆ และเพิ่มบันทึกลงบนเนื้อหาได้
 • สามารถส่งออกเนื้อหาไปยังอีเมลโดยกรอก Email address ของผู้รับได้ทันที โดยไม่ต้องล็อกอินอีเมลใหม่อีกครั้ง
 • สามารถรับบรรณานุกรมอัตโนมัติได้ ทั้งรูปแบบ MLA, APA, Chicago, Harvard ซึ่งสามารถนำไฟล์ไปใช้งานกับโปรแกรม EndNote ได้
 • คุณสมบัติพิเศษ เหมาะกับอาจารย์ สามารถเพิ่มหนังสือไปที่ Google Classroom เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อีกด้วย


 รายชื่อที่ห้องสมุดจัดซื้อ

Last updated : 28DEC2023

2,569 view   คู่มือการใช้งาน    -   

iG Library

   ฐานข้อมูล iG Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของบริษัท iG Publishing ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 92,000 ชื่อเรื่อง จากหลากหลายสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลก อาทิเช่น Business Expert Press, Berrett-Koehler, Momentum Press, Wiley, iGroup Press, ISEAS, World Science, iSmithers Rapra ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น Arts & Recreation, Language, Science & Technology ปีพิมพ์มีความทันสมัยถึงปัจจุบัน การแสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File สามารถ Copy, Print และ Download สามารถแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้มากกว่า 40 ภาษา พร้อมทั้ง Dictionary และ Function การใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย
   ห้องสมุดจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นรายเล่ม ส่วนเล่มอื่นที่ไม่ได้จัดซื้อ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น และแสดงผลได้ทุกเล่มที่ปรากฎในฐานข้อมูล (ห้องสมุดแต่ละแห่งที่บอกรับฐานข้อมูล iG Library จะมี platform ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขณะที่บอกรับ)

Last updated :07NOV2023

3,322 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Taylor & Francis eBooks

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis Group และสำนักพิมพ์ในเครือ เช่น CRC Press, Routledge (เดิมคือฐานข้อมูล CRCnetBASE) ครอบคลุมเนื้อหาสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย ศิลปะนิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File และ Full Text E-book ที่ห้องสมุดจัดซื้อมีหนังสือมากกว่า 6,000 รายการ สามารถ save, copy, print และ โหลด Citation ได้

Last updated : 26OCT2023

5,096 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Wiley Online Library

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของสำนักพิมพ์ Wiley และสำนักพิมพ์ในเครือ เช่น Wiley VCH และ Blackwell มีหนังสือประมาณ 19,000 ชื่อเรื่อง สืบค้นใช้งานง่าย แยกหนังสือตามสาขาหลัก เช่น 1) Agriculture, Aquaculture & Food Science 2) Architecture & Planning 3) Art & Applied Arts 4) Business, Economics, Finance & Accounting 5) Chemistry 6) Computer Science & Information Technology 7) Earth, Space & Environmental Sciences 8) Mathematics & Statistics 9) Medicine 10) Physical Sciences & Engineering 11) Social & Behavioral Sciences แสดงผลเนื้อหาหนังสือในรูปแบบ pdf ผู้ใช้สามารถ download หนังสือได้ทั้งแบบทีละบท หรือทั้งเล่มไม่เป็น DRM สามารถใช้งานได้ถึงเดือนธันวาคม 2564 เมื่อหมดสัญญาการบอกรับเป็นสมาชิก ห้องสมุดจะคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดเก็บไว้เป็นการถาวร ภายในวงเงินที่บอกรับเป็นสมาชิก


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

Last updated : 26OCT2023

2,301 view   คู่มือการใช้งาน    -   

World Scientific eBook Online

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของสำนักพิมพ์ World Scientific Publishing มีหลากหลายสาขาวิชา เช่น Architecture, Business, Chemistry, Engineering, Environmental Science, Nanoscience, Medicine, Social Science ห้องสมุดจัดซื้อ (ซื้อขาด) เป็นรายเล่มตามการคัดเลือกของอาจารย์ และนักศึกษา โดย E-Book เล่มที่ห้องสมุดจัดซื้อจะมีสัญลักษณ์รูปกุญแจเปิด ส่วนเล่มที่ห้องสมุดไม่ได้จัดซื้อจะไม่ปรากฎสัญลักษณ์ใด ๆ


 รายชื่อที่ห้องสมุดจัดซื้อ

Last updated : 09JAN2024

1,275 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษยวิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชันอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง

 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

 Title List

Last updated : 26OCT2023

4,039 view   คู่มือการใช้งาน    -   

ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

 Title List

Last updated : 26OCT2023

3,877 view   คู่มือการใช้งาน    -   

American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

 Title List

Last updated : 26OCT2023

4,260 view   คู่มือการใช้งาน    -   

ASCE The American Society of Civil Engineers

ASCE ก่อตั้งเมื่อปี 1852 มีสมาชิกจากกลุ่มวิศวกรรมโยธาจากทั่วโลกกว่า 133,000 แห่ง และยังเป็นสมาคมวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งภาระกิจที่สำคัญคือ ผลักดันให้สาขาวิศวกรรมเปรียบเสมือนผู้นำในการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทางสมาคมมีอายุครบ 150 ปี เมื่อปี 2002 ที่ผ่านมา


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

Last updated :Last updated : 12FEB2024

3,408 view   คู่มือการใช้งาน    -   

ASME The American Society of Mechanical Engineers

ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ซึ่งรวบรวมโดย The American Society of Mechanical Engineers ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ลักษณะข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF file จากวารสารจำนวน 18 รายชื่อ รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2000 ถึงปัจจุบัน มีการปรับปรุงเนื้อหาอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

Last updated : 12FEB2024

465 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Business Source Complete


ฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดของโลก : ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกฐานข้อมูล มีเนื้อหาวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโลกมาก ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสารในฐานข้อมูล Business Source Complete  มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่องย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 และวารสารฉบับเต็มมากกว่า 2,200 ชื่อเรื่อง การจัดอันดับของวารสารมีการชี้ให้เห็นว่าวารสารในฐานข้อมูล Business Source Complete เป็นวารสารชั้นนำในทุกสาขาของธุรกิจ รวมถึงการตลาด การจัดการ ระบบสารสนเทศ หลักการตลาด การบัญชี


 ระยะเวลาใช้งาน : 25 ตุลาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2567

Last updated : 26OCT2023

5,249 view   คู่มือการใช้งาน    -   

EBSCO Discovery Service Plus Full Text

เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำและ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง

 ระยะเวลาใช้งาน : 25 ตุลาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2567

Last updated : 26OCT2023

8,349 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Emerald Management

มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Accounting, Finance & Economics 2) Business, Management & Strategy 3) Tourism & Hospitality Management 4) Marketing 5) Information & Knowledge Management 6) HR, Learning & Organization Studies 7) Operations, Logistics & Quality 8) Property Management & Built Environment 9) Public Policy & Environmental Management


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

 Title List

Last updated : 26OCT2023

839 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Engineering Source

เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์ • สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มมากกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง • ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเกือบ 3,000 ชื่อเรื่อง

 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

 Title List

Last updated : 26OCT2023

58 view   คู่มือการใช้งาน -   

Gale Academic OneFile Select


Gale Academic OneFile Select ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ศิลปะและวรรณกรรมไปจนถึงเศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แหล่งข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงวิชาการนี้รวบรวมเนื้อหาสิ่งพิมพ์ฉบับเต็มจากหลากหลายสาขาวิชา และตอนนี้มีชื่อเรื่องสายอาชีพ/เทคนิคด้วย มีการจัดทำดัชนีสำหรับวารสารมากกว่า 5,000 ฉบับ ข้อความฉบับเต็มมากกว่า 2,800 รายการโดยไม่มี Embargo
การออกแบบที่ตอบสนองต่อมือถือช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงทรัพยากรบนอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้มากที่สุด
คุณลักษณะทรัพยากรที่เกี่ยวข้องจะแนะนำเนื้อหาเพิ่มเติมที่น่าสนใจ ให้การนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแบบไดนามิกและมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น ฟีเจอร์ InterLink มอบประสบการณ์การค้นหาข้ามระบบที่ดีขึ้นผ่านการจัดทำดัชนีหัวเรื่องและอัลกอริทึมการจัดอันดับผลลัพธ์ ช่วยให้นักวิจัยค้นหาเนื้อหาที่ต้องการโดยไม่ต้องรู้ทรัพยากรที่ต้องการค้นหา
• G Suite for Education ที่ผสานรวมช่วยให้นักการศึกษาปรับปรุงการมีส่วนร่วมของนักเรียน ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์ เมื่อเปิดใช้งานเครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft ผู้ใช้สามารถจัดเก็บ ซิงค์ และแชร์ไฟล์ใน OneDrive ถ่ายโอนเนื้อหาเพื่อใช้ในเครื่องมืออื่นๆ ของ Microsoft ได้อย่างง่ายดาย
• คุณลักษณะการค้นหาช่วยนำเสนอคำค้นหาที่แนะนำขณะที่คุณพิมพ์ และการจัดทำดัชนีการค้นหาที่เหนือกว่า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาตามวันที่ตีพิมพ์ และ/หรือชื่อเรื่อง และ/หรือหัวเรื่อง ประเภทเอกสาร (เช่น ข้อความฉบับเต็ม ไปจนถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อน รวมถึง รูปภาพ) และตามระดับการอ่านของ Lexile หรือคะแนน Lexile และอื่น ๆ
• สร้าง URL ถาวรไปยังผลการค้นหาหรือหน้าเอกสารได้อย่างง่ายดาย และสร้างการอ้างอิงทั้ง APA และ MLA ในรูปแบบล่าสุดโดยอัตโนมัติ และส่งออกการอ้างอิงไปยัง EasyBib, EndNote, ProCite, Reference Manager และ RefWorks ได้อย่างง่ายดาย


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

Last updated : 28DEC2023

56 view   คู่มือการใช้งาน -   

Gale OneFile: Computer Science


Gale OneFile: Computer Science ครบเครื่องเรื่องไอที! ให้การเข้าถึงธุรกิจชั้นนำและสิ่งพิมพ์ทางเทคนิคในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารและวารสารมากกว่า 600 ฉบับ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ข่าวสารและบทวิจารณ์ในด้านต่างๆ เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม การสื่อสาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คุณสมบัติพิเศษ ได้แก่ Topic Finder, InterLink และอินเทอร์เฟซที่ปรับให้เหมาะกับมือถือ สนับสนุนและปรับปรุงประสบการณ์การค้นหา


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567


Last updated : 28DEC2023

47 view   คู่มือการใช้งาน -   

Gale OneFile: Entrepreneurship


Gale OneFile: Entrepreneurship ข้อมูลเชิงลึก กลยุทธ์ และความสำเร็จ เหมาะสำหรับโรงเรียนธุรกิจและผู้ประกอบการ

Gale OneFile: Entrepreneurship ได้รับการอัปเดตทุกวันและให้ข้อมูลเชิงลึก เคล็ดลับ กลยุทธ์ และเรื่องราวความสำเร็จ ผู้ใช้พบวารสารฉบับเต็มที่มีหัวข้อเหมาะสม ใช้งานอยู่ มากกว่า 500 รายการ ได้แก่ Beverage Industry, Black Enterprise, Economist, Entrepreneurship: Theory and Practice, HR Magazine, Real Estate Weekly, Restaurant Business, Tea & Coffee Trade Journal และอื่นๆ .

 • คุณสมบัติพิเศษ ได้แก่ Topic Finder, InterLink และอินเทอร์เฟซที่ปรับให้เหมาะกับมือถือ สนับสนุนและปรับปรุงประสบการณ์การค้นหา


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

Last updated : 28DEC2023

162 view   คู่มือการใช้งาน -   

Gale Presents: National Geographic Virtual Library


   ต้องการเดินทางที่ให้ความกระจ่าง ตื่นตาตื่นใจ และน่าหลงใหลอยู่เสมอหรือไม่? ทุกอย่างเริ่มต้นด้วย National Geographic Virtual Library ด้วยความร่วมมือของ Gale กับ National Geographic คุณจึงสามารถเข้าถึงคลังเก็บถาวรของนิตยสาร National Geographic ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ทุกหน้าของทุกฉบับ พร้อมด้วยคอลเล็กชันหนังสือ แผนที่ รูปภาพ และวิดีโอของ National Geographic ที่ค้นหาข้ามกันได้

   คอลเลกชันที่ครอบคลุมนี้ประกอบด้วย National Geographic Magazine Archive, 1888-2020, National Geographic Magazine Archive, 2021-Current, National Geographic: People, Animals, and the World และ National Geographic Kids

   จากการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2431 สมาคม National Geographic ได้เติบโตขึ้นเป็นองค์กรที่มีความหมายเหมือนกันกับการสำรวจ การถ่ายภาพ แผนที่ และการคิดใหม่เกี่ยวกับโลกที่เรารู้จัก ตั้งแต่นิตยสาร National Geographic อันโด่งดังไปจนถึงนิตยสาร National Geographic Traveler และ National Geographic History ยอดนิยม ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนความล้ำลึกและคุณภาพที่ National Geographic Virtual Library จะนำมาสู่ห้องสมุดของคุณ


 • National Geographic Kids มีนิตยสารฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่ฉบับแรกในปี 2009 จนถึงปัจจุบัน และนำเสนอเนื้อหาดิจิทัลที่เชื่อถือได้และเหมาะสมกับวัยที่เหมาะสำหรับนักเรียนอายุน้อย ในวิชาต่างๆ เช่น ศิลป์ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์
 • National Geographic Magazine Archive, 1888-2020 ด้วยบทความที่ครอบคลุม ทันเหตุการณ์ และภาพถ่ายในตำนาน นิตยสารที่ได้รับรางวัลนี้บันทึกเรื่องราวชีวิตบนโลกของเราและที่อื่นๆ นำเสนอประวัติศาสตร์กว่าร้อยปีแก่นักเรียนของคุณผ่านบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรม เหตุการณ์ระดับโลก ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบันทึกเรื่องราวการสำรวจและการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่จากมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
 • National Geographic Magazine Archive, 2021-Current ความต่อเนื่องของ National Geographic Magazine Archive, 1888-2020, Companion archive, National Geographic Magazine Archive, 2021-Current รวมทุกบทความของนิตยสาร National Geographic ตั้งแต่ปี 2021 จนถึงฉบับปัจจุบัน ค้นหาภาพถ่ายสีสันสดใสและบทความทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนวิดีโอที่น่าสนใจ และแผนที่โดยละเอียด
 • National Geographic, People, Animals, and the World (PAW) ให้การเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลแบบไม่จำกัด ซึ่งดึงดูด มีส่วนร่วม และให้ข้อมูลแก่นักเรียน นักการศึกษา นักวิจัย และผู้อ่านทั่วไป รวมทั้ง - หนังสือ นิตยสาร วิดีโอ แผนที่ และภาพ National Geographic


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567


Last updated : 28DEC2023


14,016 view   คู่มือการใช้งาน    -   

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,500,000 รายการ


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

 Title List

Last updated : 27OCT2023

750 view   คู่มือการใช้งาน    -   

IQNewsClip4

IQNewsClip4 เป็นฐานข้อมูลบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ ที่พัฒนาโดยบริษัท InfoQuest Limited มีลักษณะ Online real-time news database เป็นการรวมบริการ IQNewsClip (สื่อสิ่งพิมพ์) และ NewsCenter (สื่อออนไลน์) ให้เป็นบริการเดียวกันใน platform ชื่อ NewsClip โดยเป็นบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ ครอบคลุมแหล่งข่าวและข้อมูลกว่าร้อยแหล่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และข้อมูลเสริมจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และอื่น ๆ สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รองรับการสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง และบันทึกข่าวที่สนใจไว้เรียกอ่านภายหลังได้ พร้อมฟังก์ชันสำเร็จรูปใช้งานที่หลากหลาย เรียกดูไฟล์เอกสารที่แนบมากับชิ้นข่าวได้ทันที เช่น Word, Excel, PDF เป็นต้น สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านเว็บไซต์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องผ่าน IP หรือ VPN ด้วยการระบุ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งาน โดยกรอกอีเมลไมโครซอฟของมหาวิทยาลัย เช่น library@kmutnb.ac.th ใช้รหัส ผ่านเดียวกับ ICIT account


  แผ่นพับ

 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มีนาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

Last updated : 26OCT2023

27,167 view   คู่มือการใช้งาน    -   

ScienceDirect

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่
1) Agricultural and Biological Sciences 2) Computer Science 3) Engineering 4) Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 – ปัจจุบัน

 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

 Title List

Last updated : 26OCT2023

10,216 view   คู่มือการใช้งาน    -   

SpringerLink – Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,130 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

 Title List

Last updated : 26OCT2023

7,129 view   คู่มือการใช้งาน    -   

ASTM Standards & Journals

ฐานข้อมูลเอกสารมาตรฐานฉบับเต็ม ASTM International จากสำนักพิมพ์ World Engineering Xchange, Ltd. (WEX) มีเอกสารมากกว่า 12,000 รายการ และวารสารฉบับเต็ม 5 รายชื่อ


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

Last updated : 12FEB2024

13,518 view   คู่มือการใช้งาน -   

Scopus

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา ยกเว้นมนุษยศาสตร์ มีลักษณะเด่น คือ ให้บริการข้อมูลจำนวนการอ้างถึงในแต่ละบทความ แต่ไม่มีเอกสารฉบับเต็มแต่จะมีการเชื่อมโยงเอกสารให้ หากวารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับในรูปของ E-journal ซึ่งอาจเป็น Science Direct, Springer Link, Blackwell เป็นต้น


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567

Last updated : 26OCT2023


604 view   คู่มือการใช้งาน -   

arXiv

คลังเอกสารเข้าถึงแบบเปิด (Open Access)ในสาขา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยาเชิงปริมาณ การเงินเชิงปริมาณ สถิติ วิศวกรรมไฟฟ้าฯ

4,747 view   คู่มือการใช้งาน -   

Bookboon

รวมหนังสือและตำราเรียนสำหรับนักศึกษาทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ(เพียง Log in แล้วเลือกสถานะเป็น student สามารถอ่าน E-Book แบบออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ฟรี)

1,759 view   คู่มือการใช้งาน -   

dBooks Library

เว็บไซต์ที่รวบรวม E-Book ไว้อย่างจุใจ สามารถดาวน์โหลดและอ่านได้ฟรีโดยไม่ต้องลงทะเบียน เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา สามารถค้นหาหนังสือผ่าน Hashtags มากกว่า 290 รายชื่อ นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำหนังสือเข้าชั้นผ่าน Add a Book ได้ด้วย

559 view   คู่มือการใช้งาน -   

Directory of Open Access Books (DOAB)

เว็บไซต์ที่รวบรวมหนังสือที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักวิชาการ 36,469 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์ 598 แห่ง ครอบคลุมสหสาขาวิชา

561 view   คู่มือการใช้งาน -   

Directory of Open Access Journal (DOAJ)

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) กว่า 15,000 ชื่อ และมีบทความกว่า 5.5 ล้านบทความที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ

576 view   คู่มือการใช้งาน -   

EBSCO Open Dissertations

Open Dissertations เป็นความร่วมมือระหว่าง EBSCO และ BiblioLabs ที่นำเสนอแนวทางใหม่ในการค้นหางานวิจัย

161 view   คู่มือการใช้งาน -   

EnvironmentAsia Journal

EnvironmentAsia Journal เป็น open access ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

1,472 view   คู่มือการใช้งาน -   

Free-ebooks.net

เว็บไซต์ที่รวบรวม E-book ฟรี มากกว่า 100,000 เล่ม และ AudioBooks มากกว่า 1,100 เล่ม พร้อมด้วย Fiction หลายแนวทั้ง โรแมนติก ดราม่า สืบสวนสอบสวน ฯลฯ และ Non - Fiction ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และอีกมากมาย รองรับทั้งภาษาอังกฤษ สเปน และโปรตุเกส สมัครสมาชิกฟรี พร้อมดาวน์โหลด eBook 5 เล่มฟรีทุกเดือน

1,188 view   คู่มือการใช้งาน -   

FreeTechBooks

แหล่งรวบรวมบทความ ตำราเรียน ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม ที่สามารถเข้าไปอ่านหาความรู้และดาวน์โหลดหนังสือ บทความ และตำราเรียนต่าง ๆ ได้ฟรี

677 view   คู่มือการใช้งาน -   

Goodreads

เว็บไซต์ที่รวบรวม E-book ฟรีไว้มากมาย และยังเป็นเว็บไซต์แนะนำหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก

557 view   คู่มือการใช้งาน -   

Google eBookstore

รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภท ทั้งภาษาต่างประเทศและภาษาไทย อาทิ ตำราเรียน นิยาย เป็นต้น

1,442 view   คู่มือการใช้งาน -   

Hilaris Publishing SRL | Open Access Journals

เว็บไซด์ที่รวบรวมงานวิจัยในสาขาการแพทย์วิศวกรรม เทคโนโลยีเภสัชกรรมวิทยาศาสตร์ ชีวภาพมนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และวิทยาศาสตร์การจัดการ

2,621 view   คู่มือการใช้งาน -   

IntechOpen eBooks

ฐานข้อมูล open access ขนาดใหญ่ ที่มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 5,000 เล่ม สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ใช้งานภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC)) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์

459 view   คู่มือการใช้งาน -   

Internet Archive

องค์กรไม่แสวงผลกำไร ทำงานร่วมกับห้องสมุดพันธมิตรที่มีชื่อเสียงทั่วโลกมากกว่า 750 แห่ง เป็นแหล่งรวม E-book ที่เน้นหนังสือประเภทประวัติศาสตร์และวิชาการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ อาทิ วิดิโอ ซอฟต์แวร์ เพลง เว็บไซต์ และอื่นๆ อีกมากมาย

524 view   คู่มือการใช้งาน -   

Manybooks

รวบหนังสือออนไลน์มากกว่า 50,000 เล่ม ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นหนังสือคลาสสิก สามารถเข้าอ่านออนไลน์หรือดาวน์โหลดได้ฟรี โดยใช้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) สามารถอ่านออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดหนังสือได้ฟรี แพลตฟอร์มนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ OAPEN Foundation

678 view   คู่มือการใช้งาน -   

Mechanical Engineering Commons™

แหล่งข้อมูล Open Access ทางด้านวิศวกรรม ในทุกๆสาขา จากความร่วมมือของสถาบันการศึกษา 334 แห่งทั่วโลก ที่สามารถเข้าใช้งานและดาวน์โหลดเอกสารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในฐานมีเอกสารฉบับเต็มกว่า 100,000 รายการ จากผู้แต่งมากกว่า 200,000 ราย

517 view   คู่มือการใช้งาน -   

MetPublications

แหล่งรวบรวม eBooks ทางด้านศิลปะกว่า 50 ปี มากกว่า 580 รายชื่อ อ่าน ดาวน์โหลด และแชร์ได้ โดยอ่านผ่าน Google Book ที่สำคัญสามารถเข้าถึงรายการบรรณานุกรม ผ่าน Watsonline และ WorldCat ได้ และไม่ต้องลงทะเบียนก่อนการใช้งาน

558 view   คู่มือการใช้งาน -   

Milne Open Textbooks

รวบรวมหนังสือเรียนแบบเปิด (Openly-licensed textbooks) ที่เขียนและตรวจสอบโดยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ SUNY : The State University of New York

541 view   คู่มือการใช้งาน -   

Open Access Publishing in European Networks (OAPEN)

แพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบเปิด (OA books) ที่ผ่านการ peer-reviewed แล้ว ซึ่งแหล่งรวบรวมและเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์คุณภาพในยุโรป ครอบคลุมสหสาขาวิชา โดยเฉพาะในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถ อ่าน ดาวน์โหลด พิมพ์หรือทำสำเนา ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิด Creative Commons (cc) ได้ และสามารถ Export citation to RIS (.ris) ได้ รองรับมากกว่า 50 ภาษาทั่วโลก และรวบรวมมากกว่า 300 สำนักพิมพ์

497 view   คู่มือการใช้งาน -   

Open Access Theses and Dissertations (OATD)

แหล่งข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่เผยแพร่ทั่วโลก

535 view   คู่มือการใช้งาน -   

Open Library

ให้บริการ E-book และตำราเรียนมากกว่า 1 ล้านเล่ม สามารถค้นหาเรื่องที่ต้องการโดยชื่อเรื่อง ผู้แต่ง หรือหมวดหมู่เนื้อหา นอกจากนั้นยังเปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมแบ่งปัน E-book เข้าในโครงการอีกด้วย

498 view   คู่มือการใช้งาน -   

Open Research Library

E-Book ฟรีหลากหลายสาขาวิชา กว่า 2,300 เล่ม ซึ่งสามารถดาวน์โหลด(ไฟล์.epub) หรืออ่านออนไลน์ โดยปรับขนาดการแสดงผลตัวอักษร ปรับแสงสว่าง และหาก log in เข้าใช้งาน จะสามารถสร้างหน้า Bookmark และจดโน๊ตเพิ่มได้

499 view   คู่มือการใช้งาน -   

OpenStax College

รวมหนังสือและตำราเรียนทางด้าน ฟิสิกส์ ชีววิทยา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์อเมริกา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแคลคูลัส และอื่น ๆ สามารถอ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด PDF หรือใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน

500 view   คู่มือการใช้งาน -   

Project Gutenburg

เว็บไซต์ที่ได้รวบรวมหนังสือ เรื่องสั้น วรรณกรรม นวนิยายคลาสสิก หรือหนังสืออ่านนอกเวลา ที่สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดมากกว่า 6 หมื่นเล่ม (ซึ่งเป็นหนังสือเก่าที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้ว) โดยรวมรวบจากผลงานของนักเขียนชื่อดังมากมาย

926 view   คู่มือการใช้งาน -   

Science Open

แหล่งค้นคว้างานวิจัยสำหรับสายวิทยาศาสตร์ มีบทความมากกว่า 64 ล้านบทความ และ E-Book มากกว่า 1 ล้านเล่มให้ดาวน์โหลดฟรี