หน้าแรก
Online Database@library
32 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:49:51   คู่มือการใช้งาน -   
โปรแกรมฝึกภาษา Access English

โปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้ง สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้ เพียงแค่นักศึกษาลงทะเบียนขอ Username และ Password ผ่านเว็บไซต์ http://accessenglishnow.com/platform โดยคลิกที่ Create account จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand (ประเทศไทย) จากนั้นก็เลือกสถาบันที่ตัวเองสังกัด เพื่อที่ระบบได้จำว่าเป็นผู้ใช้จากสถาบันใด จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่กำหนดไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

20 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:48:14   คู่มือการใช้งาน -   
Britanica Online Academic

Britanica เป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า 240 ปี ทางด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในฐานะของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และห้องสมุดชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะ Britannica Online Acdemic ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์ เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านวิชาการ และสามารถทำงานค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล

395 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:48:02   คู่มือการใช้งาน -   
Mc Graw-Hill

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง เปิดให้ทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 - 15 พฤษภาคม 2560

70 view 23 ก.พ. 2560 เวลา 15:28:24   คู่มือการใช้งาน -   
EEWOWW

เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool)) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ Username และ Password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้ เช่น @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่ได้ไปล็อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล เปิดให้ทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 - 15 พฤษภาคม 2560


470 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:51:30   คู่มือการใช้งาน    -   
Access Engineering

ฐานข้อมูล Access Engineering เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยหนังสืออ้างอิงฉบับเต็ม ไม่น้อยกว่า 300 ชื่อเรื่อง

357 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:50:33   คู่มือการใช้งาน
Access Science

ฐานข้อมูล Access Science เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยบทความมากกว่า 8,500 บทความ รายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัยจาก McGraw-Hill Yearbooks of Science & Technology ความหมายศัพท์มากกว่า 110,000 คำ จาก McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms ภาพประกอบและกราฟฟิกมากกว่า 15,000 รูป และชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 2,000 ท่าน เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา

260 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:48:23   คู่มือการใช้งาน   
ASCE The American Society of Civil Engineers

ASCE ก่อตั้งเมื่อปี 1852 มีสมาชิกจากกลุ่มวิศวกรรมโยธาจากทั่วโลกกว่า 133,000 แห่ง และยังเป็นสมาคมวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งภาระกิจที่สำคัญคือ ผลักดันให้สาขาวิศวกรรมเปรียบเสมือนผู้นำในการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทางสมาคมมีอายุครบ 150 ปี เมื่อปี 2002 ที่ผ่านมา

246 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:48:49   คู่มือการใช้งาน   
ASME The American Society of Mechanical Engineers

ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ซึ่งรวบรวมโดย The American Society of Mechanical Engineers ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ลักษณะข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF file จากวารสารจำนวน 18 รายชื่อ รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2000 ถึงปัจจุบัน มีการปรับปรุงเนื้อหาอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อเดือน

476 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:49:49   คู่มือการใช้งาน   
ASTM Standards & Journals

ฐานข้อมูลเอกสารมาตรฐานฉบับเต็ม ASTM International จากสำนักพิมพ์ World Engineering Xchange, Ltd. (WEX) มีเอกสารมากกว่า 12,000 รายการ และวารสารฉบับเต็ม 3 รายชื่อ

342 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:48:01   คู่มือการใช้งาน    -   
Books24x7

เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) หนังสือเสียง (Audio Books) และวิดีโอ จากผู้แต่งชั้นนำ และสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลก กว่า 800 สำนักพิมพ์ อาทิ Elsevier Science and Technolog, John Wiley, Cengage, Jones and Bartlett, World Scientific, Kaplan, McGraw-Hill, Macmillan/Pearson Technology, CRC Press, Backwell เป็นต้น

225 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:47:44   คู่มือการใช้งาน -   
Cambridge Books Online (CBO)

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press นำเสนอเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชากว่า 30 สาขา เช่น สาขา Chemistry, Computer Science, Earth and Environmental Science, Engineering, English language, Psychology, Statistics and Probability รวมหนังสือประมาณ 30,000 รายชื่อ ห้องสมุดจัดซื้อเป็นรายเล่ม โดย E-Book เล่มที่ห้องสมุดจัดซื้อจะมีข้อความ This title is available for Institute purchase via Cambridge Core ส่วน E-Book ที่ห้องสมุดไม่ได้จัดซื้อ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้แต่ไม่สามารถดู Full text ได้ ซึ่งหากผู้ใช้บริการประสงค์จะให้ห้องสมุดจัดซื้อ E-Book ฉบับใด สามารถคลิกที่ข้อความ Recommend to Librarian หรือ Get Access ใน Page รายการหนังสือที่สืบค้นได้ แล้วระบุ e-mail penkae.p@lib.kmutnb.ac.th เพื่อห้องสมุดจักดำเนินการสั่งซื้อต่อไป

314 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:51:20   คู่มือการใช้งาน    -   
CRCnetBASE

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย นิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File และ Full Text มีหนังสือมากกว่า 6,000 รายการ สามารถ save, copy, print ได้ สามารถโหลด Citation ได้

1,014 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:49:45   คู่มือการใช้งาน -   
Elsevier e-Books Collection

ฐานข้อมูล Elsevier eBooks collection หรือ ScienceDirect eBooks : Evidence based selection (EBS) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกว่า 3,700 รายชื่อของสำนักพิมพ์ Elsevier และสำนักพิมพ์ในเครือ เช่น Woodhead, Morgan Kaufmann, Academic Press เนื้อหาของหนังสือครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาหลัก เช่น Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences และ Social Sciences and Humanities ห้องสมุดสมัครเป็นสมาชิกรายปี เมื่อหมดสัญญาจะคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บเป็นการถาวร คิดเป็นมูลค่าเท่ากับราคาการบอกรับเป็นสมาชิก ส่วนรายการที่ไม่ได้คัดเลือกผู้ใช้จะดูรายละเอียดได้เฉพาะ Abstract หากห้องสมุดไม่ได้ต่ออายุสมาชิกเฉพาะบางปีพิมพ์ โดยมีปุ่มแจ้งเป็นสีเทา

226 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:47:59   คู่มือการใช้งาน    -   
iG Library

ฐานข้อมูล iG Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของบริษัท iG Publishing ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 92,000 ชื่อเรื่อง จากหลากหลายสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลก อาทิเช่น Business Expert Press, Momentum Press, Wiley, iGroup Press, ISEAS, World Science, iSmithers Rapra ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น Arts & Recreation, Language, Science & Technology ปีพิมพ์มีความทันสมัยถึงปัจจุบัน การแสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File สามารถ Copy, Print และ Download สามารถแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้มากกว่า 40 ภาษา พร้อมทั้ง Dictionary และ Function การใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย ห้องสมุดจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นรายเล่ม ส่วนเล่มอื่นที่ไม่ได้จัดซื้อ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น และแสดงผลได้ทุกเล่มที่ปรากฎในฐานข้อมูล (ห้องสมุดแต่ละแห่งที่บอกรับฐานข้อมูล iG Library จะมี platform ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขณะที่บอกรับ)

794 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:49:47   คู่มือการใช้งาน -   
Knovel

ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา เคมี ชีววิทยาเทคโนโลยีอาหาร สิ่งแวดล้อมพลังงาน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

240 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:49:43   คู่มือการใช้งาน    -   
MHEbooklibrary

ฐานข้อมูล MHEbooklibrary หรือ McGraw-Hill education ebooklibrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill มีหลายสาขาวิชา เช่น Medical , Computing and TAB แต่สาขาวิชาที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิกคือ สาขา Business มีการ update รายชื่อหนังสือที่พิมพ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้

117 view 21 ก.พ. 2560 เวลา 09:35:42   คู่มือการใช้งาน
Nature Online

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม สาขาวิทยาศาสตร์ ของ Nature Publishing Group (NPG) มีวารสารฉบับเต็ม 1 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2006 ? ปัจจุบัน

232 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:50:57   คู่มือการใช้งาน
Science Online และ Science Now

ให้บทความฉบับเต็มของวารสารวิชาการ (Peer Review) บทความวิจัย (Research Article) และข่าว (News) ครอบคลุมเนื้อหาด้าน Science & Policy, Medicine, Diseases, Chemistry, Geophysic / Geochemistry และ Physics ตั้งแต่ปี 1997 จนถึง ปัจจุบัน

791 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:51:34   คู่มือการใช้งาน -   
Scopus

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา ยกเว้นมนุษยศาสตร์ มีลักษณะเด่นคือ ให้บริการข้อมูลจำนวนการอ้างถึงในแต่ละบทความ แต่ไม่มีเอกสารฉบับเต็มแต่จะมีการเชื่อมโยงเอกสารให้ หากวารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับในรูปของ E-journal ซึ่งอาจเป็น Science Direct, Springer Link, Blackwell เป็นต้น

155 view 22 ก.พ. 2560 เวลา 20:45:32   คู่มือการใช้งาน    -   
WGSN/ Lifestyle & Interiors

เป็นฐานข้อมูลประเภท Homebuildinglife ที่โดดเด่นในด้านการออกแบบ แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลักคือ 1. ด้านการออกแบบสถานที่ เช่น ไอเดียการออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบสวน 2. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุอาหาร สิ่งทอ การออกแบบแฟชั่นให้เหมาะสมกับ lifestyle ให้มีความล้ำหน้าทันสมัย แนวโน้มในอนาคต อีกทั้งยังมีข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้าต่างๆ พร้อมทั้งรูปภาพประกอบ สามารถ Download, Copy ,Print ได้ทั้้งหมด


446 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:50:54   คู่มือการใช้งาน -   
ABI/INFORM Complete

เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น รวบรวมจากวารสารมากกว่า 1,000 รายชื่อ

252 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:48:35   คู่มือการใช้งาน   
ACM Digital Library

ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม จากวารสาร นิตยสาร และการประชุมทางคอมพิวเตอร์ว่า เป็นลักษณะของบทความที่อ้างถึงที่ตีพิมพ์ในวารสาร รวบรวมโดย The Association for Computing

137 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:51:27   คู่มือการใช้งาน   
American Chemical Society

ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ซึ่งรวบรวมโดย The American Chemical Society ครอบคลุมเนื้อหาด้านเคมี ลักษณะข้อมูลแบบเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF file จากวารสารจำนวน 24 รายชื่อ รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ ปี 2000

272 view 23 ก.พ. 2560 เวลา 23:16:43   คู่มือการใช้งาน -   
Ebscohost

ฐานข้อมูล Academic Search Elite เป็นฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์ EBSCOhost เนื้อหาครอบคลุมแบบสหสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 2000 รายชื่อ และมีสิ่งพิมพ์ประเภท Peer Review มากกว่า 1,550 รายชื่อ และสืบค้นเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF ย้อนหลังได้ถึงปี ค.ศ.1985 ได้มากกว่า 140 รายชื่อ

365 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:48:44   คู่มือการใช้งาน
Emerald

เป็นฐานข้อมูลทางด้านธรุกิจและการจัดการ จากวารสารจำนวน 175 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Emerald มีลักษณะของเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 จนถึงปัจจุบัน

362 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:48:57   คู่มือการใช้งาน
Endnote

เป็นโปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web)ที่ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง เก็บลงในผลงานวรรณกรรม และสร้างรูปแบบบรรณานุกรม

1,147 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:49:00   คู่มือการใช้งาน   
IEEE/IEE

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสารสังเขปพร้อมเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน วิศกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวบรวมจากวารสาร นิตยสาร รายงานการประชุม มาตรฐาน ฯ มีการปรับปรุงข้อมูลมากกว่า 25,000 หน้าต่อเดือน ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 1988 จนถึงปัจจุบัน™

436 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:48:20   คู่มือการใช้งาน   
ISI WEB Of Science

ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ซึ่งผลิตโดย Thompson Corporation ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ลักษณะข้อมูลแบบบรรณานุกรมและสาระสังเขป รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-2006

882 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:48:10   คู่มือการใช้งาน   
ProQuest Digital Dissertation

Dissertation Abstracts is recognized worldwide because of its comprehensive coverage, high-quality information, and rigorous editorial control. The database is the definitive guide to more than 1.6 million doctoral dissertations and masterย?s theses.

1,832 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:47:46   คู่มือการใช้งาน   
ScienceDirect

ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ลักษณะข้อมูลประกอบด้วย บรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม มีข้อมูลจากบทความวารสารมากกว่า 4 ล้านรายการ และเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มมากกว่า 1700 ชื่อ

678 view 24 ก.พ. 2560 เวลา 08:51:15   คู่มือการใช้งาน   
SpringerLink E-Journal & E-Book

ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ซึ่งผลิตโดย Springer Verlag ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ลักษณะข้อมูลแบบเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF file ของวารสาร รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 1996- ปัจจุบัน มีการปรับปรุงเนื้อหาอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อเดือน นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มีหนังสือจำนวน 2,207 ชื่อเรื่อง ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Life Science, Artificial, Computer ฯลฯ