หน้าแรก
รศ. ดร. พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง แสดงความยินดีกับผู้บริหารและยินต้อนรับรองผู้อำนวยการฯ

รศ. ดร. พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง แสดงความยินดีกับผู้บริหารและยินต้อนรับรองผู้อำนวยการฯ

   

   วันที่ 1 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักหอสมุดกลาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

 

   และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เข้ามาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ

   นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร ขึ้นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษอีกด้วย

 

heartheartheartheartheartheartheartheartheart