หน้าแรก
คณะดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มาศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.

คณะดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มาศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี RFID, Smart Room และนวัตกรรมบริการของสำนักหอสมุดกลาง แก่คณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน นำโดย อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ ณ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.