หน้าแรก
บุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้จัดทำ โครงการพัฒนาห้องสมุดชุมชน ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566

บุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้จัดทำ โครงการพัฒนาห้องสมุดชุมชน ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 บุคลากรฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้จัดทำ โครงการพัฒนาห้องสมุดชุมชน ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 (ระดับปฐมวัย) โดยได้ช่วยคัดแยก จัดหมวดหมู่หนังสือ ทำความสะอาดชั้นหนังสือ และบริเวณพื้นที่ห้องสมุด รวมไปถึงปูพื้นสำหรับให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน และปลอดภัย ทำให้ห้องสมุดที่ปิดตายมา 3 ปี ่มีสีสัน น่าใช้งานมากขึ้น