หน้าแรก
คณะเยี่ยมชมชาวโปแลนด์ เข้าเยี่ยมชนสำนักหอสมุดกลาง และหอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น.

คณะเยี่ยมชมชาวโปแลนด์ เข้าเยี่ยมชนสำนักหอสมุดกลาง และหอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมชาวโปแลนด์ นำโดย Prof. Wojciech Tadeusz Sharka และ Prof. Barbara Teresa Sharka ผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศโปแลนด์ พร้อมนำเสนองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งยังได้เยี่ยมชมหอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น.