หน้าแรก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-14.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-14.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot ในงานวันแห่งเกียรติยศทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot แชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยโลก 2023 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย World RoboCup Rescue 2023 รางวัล Best in class mobility (รางวัลนวัตกรรมสมรรถนะการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมระดับโลก) และรางวัล Best in class mapping (รางวัลการสร้างแผนที่เสมือนจริงยอดเยี่ยมระดับโลก)
ในโอกาสนี้ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา เพื่อแสดงความยินดี สนับสนุนกิจกรรมชมรมหุ่นยนต์ และเป็นกำลังใจแก่นักศึกษาทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-14.00 น.