หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดโครงการ Walk Rally @LIBKMUTNB ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดโครงการ Walk Rally @LIBKMUTNB ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น.

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. จัดโครงการ Walk Rally @LIBKMUTNB แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน (TGGS) นำทีมต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น.
ในโอกาสนี้ ได้เดินชมบรรยากาศ แนะนำเว็บไซต์ วิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการต่าง ๆ พร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากสำนักหอสมุดกลาง