หน้าแรก
บทความวิจัยที่มีผู้สนใจเข้าไปดูมากที่สุดในวารสาร Science Online

บทความวิจัยที่มีผู้สนใจเข้าไปดูมากที่สุดในวารสาร Science Online

 

4 บทความวิจัยที่มีสนใจเข้าไปดูมากที่สุดในวารสาร Science Online ได้แก่

• “DNA Fountain enables a robust and efficient storage architecture”
• “Design of a synthetic yeast genome”
• “Building Archean cratons from Hadean mafic crust”
• “Stem cell divisions, somatic mutations, cancer etiology, and cancer prevention”

ผู้สนใจสามารถเข้าดูเอกสารฉบับเต็มได้ที่ http://science.sciencemag.org หรือสืบค้นข้อมูล Online Database ในหน้าโฮมเพจห้องสมุด