หน้าแรก
E-Book ของ CRCnetBASE เปลี่ยน platform ใหม่เป็น Taylor & Francis eBooks

E-Book ของ CRCnetBASE เปลี่ยน platform ใหม่เป็น Taylor & Francis eBooks

สำนักพิมพ์ Taylor & Francis ได้เปลี่ยนรูปแบบการเข้าถึง (platform) ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ CRC Press, Taylor & Francis และสำนักพิมพ์ในเครือเป็น platform ชื่อ Taylor & Francis eBooks ซึ่งผู้ใช้ยังคงสามารถสืบค้น และเข้าใช้ E-Book ของ CRCnetBASE ได้จาก platform ใหม่ที่ URL: www.taylorfrancis.com ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป