หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 141-160 of 239 items.
#ชื่อข่าว
 
141รายการของหายเก็บได้ภายในสำนักหอสมุดกลาง
142วารสารต่างประเทศที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ
143เปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ประจําปี 2562
144ร่าง TOR โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
145ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน 94 รายการ 109,003.60 บาท
146ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 28 รายการ 105,170.50 บาท
147ประกาศผู้ชนะซื้อหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน 94 รายการ 109,003.60 บาท
148ประกาศผู้ชนะซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 28 รายการ 105,170.50 บาท
14936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป 16,800
15030 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 1,039
15129 ประกาศผู้ชนะการเสนอหนังสือ 600
15228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือ 19,196.55
15327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Toner 2,118.60
15425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติกเกอร์ 192.60
15520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายคอมพิวเตอร์ 8,025
15619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเช่าห้องประชุม 40,000 บาท
15718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าขนส่งโดยสารฯ 56,000
1583 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน 2,600
1592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ 11,418
16033.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ 14,231 บาท