หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 161-180 of 239 items.
#ชื่อข่าว
 
16133.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.06 บาท
16237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 14,231.00 บาท
16333ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.08 บาท
1645ประกาศผู้ชนะ 156182.40
1654 ประกาศผู้ชนะ 158.071.95
1663ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ 154,283.90
1672ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ 124,168
1681ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ
169ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ
170ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ
171ราคากลางหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 95 รายการ
172ราคากลางหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 68 รายการ
173ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ
174ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2562
175ร่างวิจารณ์ TOR ทำความสะอาด งบประมาณปี 2562
176ราคากลาง ปปช จ้างเหมาทำความสะอาด งบประมาณปี 2562
177ร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
178ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
179ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
180ร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2