หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 1-20 of 239 items.
#ชื่อข่าว
 
1 รองศาสตราจารย์ ดร. พยุง มีสัจ เข้ารับมอบโล่รางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทโครงการผู้รับทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมบรรยาย เรื่อง ห้องสมุดน่ารู้ ในโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น.
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าขนส่งโดยสารฯ 56,000
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเช่าห้องประชุม 40,000 บาท
51ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ 11,418
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายคอมพิวเตอร์ 8,025
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติกเกอร์ 192.60
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Toner 2,118.60
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือ 19,196.55
1129 ประกาศผู้ชนะการเสนอหนังสือ 600
122ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ 124,168
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน 2,600
1430 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 1,039
1533.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ 14,231 บาท
1633.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.06 บาท
1733ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.08 บาท
1836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป 16,800
1937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 14,231.00 บาท
203ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ 154,283.90