หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 221-239 of 239 items.
#ชื่อข่าว
 
22137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 14,231.00 บาท
22236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป 16,800
22333ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.08 บาท
22433.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.06 บาท
22533.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ 14,231 บาท
22630 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 1,039
2273 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน 2,600
2282ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ 124,168
22929 ประกาศผู้ชนะการเสนอหนังสือ 600
23028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือ 19,196.55
23127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Toner 2,118.60
23225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติกเกอร์ 192.60
23320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายคอมพิวเตอร์ 8,025
2342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ 11,418
2351ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ
23619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเช่าห้องประชุม 40,000 บาท
23718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าขนส่งโดยสารฯ 56,000
238 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมบรรยาย เรื่อง ห้องสมุดน่ารู้ ในโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น.
239 รองศาสตราจารย์ ดร. พยุง มีสัจ เข้ารับมอบโล่รางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทโครงการผู้รับทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์