หน้าแรก
รายการของหายเก็บได้ภายในสำนักหอสมุดกลาง

รายการของหายเก็บได้ภายในสำนักหอสมุดกลาง

 

ท่านสามารถดูรายการของหายภายในสำนักหอสมุดกลางได้ที่ Link นี้ 

หากรายการใดเป็นทรัพย์สินของท่าน สามารถติดต่อรับของคืนที่เคาน์เตอร์ Information Service ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง