หน้าแรก
ติดต่อเรา

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

Email : info@lib.kmutnb.ac.th

Tel 0-2555-2000 ต่อ 2147

Fax 0-2586-8861


สำนักหอสมุด วิทยาเขตปราจีนบุรี

129 ม.21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

Email : info@lib.kmutnb.ac.th

Tel 0-3721-7300

Fax 0-3721-7333


สำนักหอสมุด วิทยาเขตระยอง

ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

Email : info@lib.kmutnb.ac.th

Tel 0-2555-2000 ต่อ 5140,5141