หน้าแรก
Online Database@library
10,853 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Access Engineering

ฐานข้อมูล Access Engineering เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยหนังสืออ้างอิงฉบับเต็ม ไม่น้อยกว่า 300 ชื่อเรื่อง


 English version manual

 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มีนาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

Last updated : 26OCT2023

1,681 view   คู่มือการใช้งาน -   

ACS Publications : Ebooks

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสมาคม American Chemical Society (ACS) ซึ่งเป็น Complete Collection Purchase ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้าน Chemical Engineering, Science ที่เกี่ยวข้อง เช่น Energy, Biochemistry, Environmental, Food Science, Physical Chemistry ประกอบด้วยซีรี่ส์ ACS Symposium และความก้าวหน้าในซีรีส์เคมี สามารถเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตตั้งแต่ปี 1949 – 2019 ได้จำนวนมากกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง และ 40,000 บท โดยมีผู้เขียนในระดับ Nobel Prize ซึ่ง eBook ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบโดย peer-reviewed ของ ACS ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม และรูปภาพ การแสดงผลเอกสารในรูป Full Text HTML, PDF file สามารถพิมพ์ (Print) คัดลอก (Copy) ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการสืบค้น การอ้างอิงทางบรรณานุกรม (Citation) และการเชื่อมโยงไปที่ ACS Journals ได้


 รายชื่อที่สามารถเข้าใช้งานได้

Last updated : 26OCT2023

4,054 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Cambridge Books Online (CBO)

   เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press นำเสนอเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชากว่า 30 สาขา เช่น สาขา Chemistry, Computer Science, Earth and Environmental Science, Engineering, English language, Psychology, Statistics and Probability รวมหนังสือประมาณ 30,000 รายชื่อ
   ห้องสมุดจัดซื้อเป็นรายเล่ม โดย E-Book เล่มที่ห้องสมุดจัดซื้อจะมีข้อความ This title is available for Institute purchase via Cambridge Core ส่วน E-Book ที่ห้องสมุดไม่ได้จัดซื้อ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้แต่ไม่สามารถดู Full text ได้ ซึ่งหากผู้ใช้บริการประสงค์จะให้ห้องสมุดจัดซื้อ E-Book ฉบับใด สามารถคลิกที่ข้อความ Recommend to Librarian หรือ Get Access ใน Page รายการหนังสือที่สืบค้นได้ ระบบจะส่งรายละเอียดให้กับบรรณารักษ์เพื่อดำเนินการสั่งซื้อต่อไป


 รายชื่อที่ห้องสมุดจัดซื้อ

Last updated : 26OCT2023

178 view   คู่มือการใช้งาน    -   

EBSCO eBooks collection


ฐานข้อมูลที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท EBSCO รวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำต่าง ๆ เนื้อหาครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ การเมือง วรรณกรรม ฯลฯ สามารถอ่านได้ทั้งแบบออนไลน์และดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้อ่านได้ ห้องสมุดจัดซื้อเป็นรายเล่ม แต่สามารถใช้งานร่วมกันกับห้องสมุดที่เข้าร่วมการบอกรับพร้อมกันในโครงการการใช้ทรัพยากร (eBooks) ร่วมกันของกลุ่มสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
Last updated : 28DEC2023


18,213 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Elsevier e-Books Collection

ScienceDirect eBooks รูปแบบ All Access Books เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกว่า 40,000 รายชื่อ ของสำนักพิมพ์ Elsevier และสำนักพิมพ์ในเครือ เช่น Woodhead, Morgan Kaufmann, Academic Press เนื้อหาของหนังสือครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาหลัก เช่น Physical Sciences and Engineering, Life Sciences และ Social Sciences and Humanities


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

Last updated : 13DEC2023

299 view   คู่มือการใช้งาน -   

GALE eBooks


ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าใช้งานอย่างสะดวกสบายด้วยบัญชี Google ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • สามารถแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างประเทศได้มากกว่า 40 ภาษาทั่วโลก และสามารถเปิดฟังในรูปแบบ Audio และดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 เป็นภาษานั้น ๆ ได้อีกด้วย
 • สามารถอ่านเนื้อหาในรูปแบบ HTML และ PDF (ฺBook View) ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์เนื้อหาของหนังสือได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาเป็นไฟล์ PDF สำหรับการอ่านแบบออฟไลน์ได้ด้วย
 • สามารถบันทึก link เพื่อกลับมาอ่านเนื้อหาใน Chapter เดิมได้ และสามารถคัดลอก link เพื่อส่งต่อไปยังผู้อื่นได้ด้วย
 • ปรับขนาดตัวหนังสือตามขนาดของอุปกรณ์ โดยขยายเฉพาะส่วนของข้อความ ไม่ต้องขยายทั้งหน้าจอ
 • แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย
 • เชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive
 • สามารถเลือกเน้นข้อความด้วยสีต่าง ๆ และเพิ่มบันทึกลงบนเนื้อหาได้
 • สามารถส่งออกเนื้อหาไปยังอีเมลโดยกรอก Email address ของผู้รับได้ทันที โดยไม่ต้องล็อกอินอีเมลใหม่อีกครั้ง
 • สามารถรับบรรณานุกรมอัตโนมัติได้ ทั้งรูปแบบ MLA, APA, Chicago, Harvard ซึ่งสามารถนำไฟล์ไปใช้งานกับโปรแกรม EndNote ได้
 • คุณสมบัติพิเศษ เหมาะกับอาจารย์ สามารถเพิ่มหนังสือไปที่ Google Classroom เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อีกด้วย


 รายชื่อที่ห้องสมุดจัดซื้อ

Last updated : 28DEC2023

2,619 view   คู่มือการใช้งาน    -   

iG Library

   ฐานข้อมูล iG Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของบริษัท iG Publishing ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 92,000 ชื่อเรื่อง จากหลากหลายสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลก อาทิเช่น Business Expert Press, Berrett-Koehler, Momentum Press, Wiley, iGroup Press, ISEAS, World Science, iSmithers Rapra ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น Arts & Recreation, Language, Science & Technology ปีพิมพ์มีความทันสมัยถึงปัจจุบัน การแสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File สามารถ Copy, Print และ Download สามารถแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้มากกว่า 40 ภาษา พร้อมทั้ง Dictionary และ Function การใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย
   ห้องสมุดจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นรายเล่ม ส่วนเล่มอื่นที่ไม่ได้จัดซื้อ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น และแสดงผลได้ทุกเล่มที่ปรากฎในฐานข้อมูล (ห้องสมุดแต่ละแห่งที่บอกรับฐานข้อมูล iG Library จะมี platform ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขณะที่บอกรับ)

Last updated :07NOV2023

3,378 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Taylor & Francis eBooks

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis Group และสำนักพิมพ์ในเครือ เช่น CRC Press, Routledge (เดิมคือฐานข้อมูล CRCnetBASE) ครอบคลุมเนื้อหาสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย ศิลปะนิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File และ Full Text E-book ที่ห้องสมุดจัดซื้อมีหนังสือมากกว่า 6,000 รายการ สามารถ save, copy, print และ โหลด Citation ได้

Last updated : 26OCT2023

5,158 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Wiley Online Library

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของสำนักพิมพ์ Wiley และสำนักพิมพ์ในเครือ เช่น Wiley VCH และ Blackwell มีหนังสือประมาณ 19,000 ชื่อเรื่อง สืบค้นใช้งานง่าย แยกหนังสือตามสาขาหลัก เช่น 1) Agriculture, Aquaculture & Food Science 2) Architecture & Planning 3) Art & Applied Arts 4) Business, Economics, Finance & Accounting 5) Chemistry 6) Computer Science & Information Technology 7) Earth, Space & Environmental Sciences 8) Mathematics & Statistics 9) Medicine 10) Physical Sciences & Engineering 11) Social & Behavioral Sciences แสดงผลเนื้อหาหนังสือในรูปแบบ pdf ผู้ใช้สามารถ download หนังสือได้ทั้งแบบทีละบท หรือทั้งเล่มไม่เป็น DRM สามารถใช้งานได้ถึงเดือนธันวาคม 2564 เมื่อหมดสัญญาการบอกรับเป็นสมาชิก ห้องสมุดจะคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดเก็บไว้เป็นการถาวร ภายในวงเงินที่บอกรับเป็นสมาชิก


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

Last updated : 18MAR2567

2,351 view   คู่มือการใช้งาน    -   

World Scientific eBook Online

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของสำนักพิมพ์ World Scientific Publishing มีหลากหลายสาขาวิชา เช่น Architecture, Business, Chemistry, Engineering, Environmental Science, Nanoscience, Medicine, Social Science ห้องสมุดจัดซื้อ (ซื้อขาด) เป็นรายเล่มตามการคัดเลือกของอาจารย์ และนักศึกษา โดย E-Book เล่มที่ห้องสมุดจัดซื้อจะมีสัญลักษณ์รูปกุญแจเปิด ส่วนเล่มที่ห้องสมุดไม่ได้จัดซื้อจะไม่ปรากฎสัญลักษณ์ใด ๆ


 รายชื่อที่ห้องสมุดจัดซื้อ

Last updated : 09JAN2024

1,364 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษยวิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชันอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง

 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

 Title List

Last updated : 19MAR2024

4,114 view   คู่มือการใช้งาน    -   

ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

 Title List

Last updated : 19MAR2024

3,998 view   คู่มือการใช้งาน    -   

American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

 Title List

Last updated : 19MAR2024

4,306 view   คู่มือการใช้งาน    -   

ASCE The American Society of Civil Engineers

ASCE ก่อตั้งเมื่อปี 1852 มีสมาชิกจากกลุ่มวิศวกรรมโยธาจากทั่วโลกกว่า 133,000 แห่ง และยังเป็นสมาคมวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งภาระกิจที่สำคัญคือ ผลักดันให้สาขาวิศวกรรมเปรียบเสมือนผู้นำในการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทางสมาคมมีอายุครบ 150 ปี เมื่อปี 2002 ที่ผ่านมา


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

Last updated :Last updated : 12FEB2024

3,453 view   คู่มือการใช้งาน    -   

ASME The American Society of Mechanical Engineers

ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ซึ่งรวบรวมโดย The American Society of Mechanical Engineers ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ลักษณะข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF file จากวารสารจำนวน 18 รายชื่อ รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2000 ถึงปัจจุบัน มีการปรับปรุงเนื้อหาอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

Last updated : 12FEB2024

558 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Business Source Complete


ฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดของโลก : ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกฐานข้อมูล มีเนื้อหาวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโลกมาก ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสารในฐานข้อมูล Business Source Complete  มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่องย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 และวารสารฉบับเต็มมากกว่า 2,200 ชื่อเรื่อง การจัดอันดับของวารสารมีการชี้ให้เห็นว่าวารสารในฐานข้อมูล Business Source Complete เป็นวารสารชั้นนำในทุกสาขาของธุรกิจ รวมถึงการตลาด การจัดการ ระบบสารสนเทศ หลักการตลาด การบัญชี


 ระยะเวลาใช้งาน : 25 ตุลาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2567

Last updated : 26OCT2023

5,342 view   คู่มือการใช้งาน    -   

EBSCO Discovery Service Plus Full Text

เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำและ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง

 ระยะเวลาใช้งาน : 25 ตุลาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2567

Last updated : 26OCT2023

8,428 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Emerald Management

มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Accounting, Finance & Economics 2) Business, Management & Strategy 3) Tourism & Hospitality Management 4) Marketing 5) Information & Knowledge Management 6) HR, Learning & Organization Studies 7) Operations, Logistics & Quality 8) Property Management & Built Environment 9) Public Policy & Environmental Management


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

 Title List

Last updated : 19MAR2024

884 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Engineering Source

เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์ • สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มมากกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง • ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเกือบ 3,000 ชื่อเรื่อง

 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

 Title List

Last updated : 19MAR2024

98 view   คู่มือการใช้งาน -   

Gale Academic OneFile Select


Gale Academic OneFile Select ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ศิลปะและวรรณกรรมไปจนถึงเศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แหล่งข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงวิชาการนี้รวบรวมเนื้อหาสิ่งพิมพ์ฉบับเต็มจากหลากหลายสาขาวิชา และตอนนี้มีชื่อเรื่องสายอาชีพ/เทคนิคด้วย มีการจัดทำดัชนีสำหรับวารสารมากกว่า 5,000 ฉบับ ข้อความฉบับเต็มมากกว่า 2,800 รายการโดยไม่มี Embargo
การออกแบบที่ตอบสนองต่อมือถือช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงทรัพยากรบนอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้มากที่สุด
คุณลักษณะทรัพยากรที่เกี่ยวข้องจะแนะนำเนื้อหาเพิ่มเติมที่น่าสนใจ ให้การนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแบบไดนามิกและมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น ฟีเจอร์ InterLink มอบประสบการณ์การค้นหาข้ามระบบที่ดีขึ้นผ่านการจัดทำดัชนีหัวเรื่องและอัลกอริทึมการจัดอันดับผลลัพธ์ ช่วยให้นักวิจัยค้นหาเนื้อหาที่ต้องการโดยไม่ต้องรู้ทรัพยากรที่ต้องการค้นหา
• G Suite for Education ที่ผสานรวมช่วยให้นักการศึกษาปรับปรุงการมีส่วนร่วมของนักเรียน ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์ เมื่อเปิดใช้งานเครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Microsoft ผู้ใช้สามารถจัดเก็บ ซิงค์ และแชร์ไฟล์ใน OneDrive ถ่ายโอนเนื้อหาเพื่อใช้ในเครื่องมืออื่นๆ ของ Microsoft ได้อย่างง่ายดาย
• คุณลักษณะการค้นหาช่วยนำเสนอคำค้นหาที่แนะนำขณะที่คุณพิมพ์ และการจัดทำดัชนีการค้นหาที่เหนือกว่า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาตามวันที่ตีพิมพ์ และ/หรือชื่อเรื่อง และ/หรือหัวเรื่อง ประเภทเอกสาร (เช่น ข้อความฉบับเต็ม ไปจนถึงสิ่งพิมพ์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อน รวมถึง รูปภาพ) และตามระดับการอ่านของ Lexile หรือคะแนน Lexile และอื่น ๆ
• สร้าง URL ถาวรไปยังผลการค้นหาหรือหน้าเอกสารได้อย่างง่ายดาย และสร้างการอ้างอิงทั้ง APA และ MLA ในรูปแบบล่าสุดโดยอัตโนมัติ และส่งออกการอ้างอิงไปยัง EasyBib, EndNote, ProCite, Reference Manager และ RefWorks ได้อย่างง่ายดาย


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

Last updated : 28DEC2023

87 view   คู่มือการใช้งาน -   

Gale OneFile: Computer Science


Gale OneFile: Computer Science ครบเครื่องเรื่องไอที! ให้การเข้าถึงธุรกิจชั้นนำและสิ่งพิมพ์ทางเทคนิคในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารและวารสารมากกว่า 600 ฉบับ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ข่าวสารและบทวิจารณ์ในด้านต่างๆ เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม การสื่อสาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คุณสมบัติพิเศษ ได้แก่ Topic Finder, InterLink และอินเทอร์เฟซที่ปรับให้เหมาะกับมือถือ สนับสนุนและปรับปรุงประสบการณ์การค้นหา


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567


Last updated : 28DEC2023

79 view   คู่มือการใช้งาน -   

Gale OneFile: Entrepreneurship


Gale OneFile: Entrepreneurship ข้อมูลเชิงลึก กลยุทธ์ และความสำเร็จ เหมาะสำหรับโรงเรียนธุรกิจและผู้ประกอบการ

Gale OneFile: Entrepreneurship ได้รับการอัปเดตทุกวันและให้ข้อมูลเชิงลึก เคล็ดลับ กลยุทธ์ และเรื่องราวความสำเร็จ ผู้ใช้พบวารสารฉบับเต็มที่มีหัวข้อเหมาะสม ใช้งานอยู่ มากกว่า 500 รายการ ได้แก่ Beverage Industry, Black Enterprise, Economist, Entrepreneurship: Theory and Practice, HR Magazine, Real Estate Weekly, Restaurant Business, Tea & Coffee Trade Journal และอื่นๆ .

 • คุณสมบัติพิเศษ ได้แก่ Topic Finder, InterLink และอินเทอร์เฟซที่ปรับให้เหมาะกับมือถือ สนับสนุนและปรับปรุงประสบการณ์การค้นหา


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

Last updated : 28DEC2023

14,244 view   คู่มือการใช้งาน    -   

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,500,000 รายการ


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

 Title List

Last updated : 18MAR2024

27,653 view   คู่มือการใช้งาน    -   

ScienceDirect

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่
1) Agricultural and Biological Sciences 2) Computer Science 3) Engineering 4) Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 – ปัจจุบัน

 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

 Title List

Last updated : 19MAR2024

10,353 view   คู่มือการใช้งาน    -   

SpringerLink – Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,130 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

 Title List

Last updated : 19MAR2024

7,334 view   คู่มือการใช้งาน    -   

ASTM Standards & Journals

ฐานข้อมูลเอกสารมาตรฐานฉบับเต็ม ASTM International จากสำนักพิมพ์ World Engineering Xchange, Ltd. (WEX) มีเอกสารมากกว่า 12,000 รายการ และวารสารฉบับเต็ม 5 รายชื่อ


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

Last updated : 12FEB2024

13,668 view   คู่มือการใช้งาน    -   

Scopus

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา ยกเว้นมนุษยศาสตร์ มีลักษณะเด่น คือ ให้บริการข้อมูลจำนวนการอ้างถึงในแต่ละบทความ แต่ไม่มีเอกสารฉบับเต็มแต่จะมีการเชื่อมโยงเอกสารให้ หากวารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับในรูปของ E-journal ซึ่งอาจเป็น Science Direct, Springer Link, Blackwell เป็นต้น


 ระยะเวลาใช้งาน : 1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567

Last updated :15MAR2024


621 view   คู่มือการใช้งาน -   

arXiv

คลังเอกสารเข้าถึงแบบเปิด (Open Access)ในสาขา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยาเชิงปริมาณ การเงินเชิงปริมาณ สถิติ วิศวกรรมไฟฟ้าฯ

5,039 view   คู่มือการใช้งาน -   

Bookboon

รวมหนังสือและตำราเรียนสำหรับนักศึกษาทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ(เพียง Log in แล้วเลือกสถานะเป็น student สามารถอ่าน E-Book แบบออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ฟรี)

1,877 view   คู่มือการใช้งาน -   

dBooks Library

เว็บไซต์ที่รวบรวม E-Book ไว้อย่างจุใจ สามารถดาวน์โหลดและอ่านได้ฟรีโดยไม่ต้องลงทะเบียน เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา สามารถค้นหาหนังสือผ่าน Hashtags มากกว่า 290 รายชื่อ นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำหนังสือเข้าชั้นผ่าน Add a Book ได้ด้วย

576 view   คู่มือการใช้งาน -   

Directory of Open Access Books (DOAB)

เว็บไซต์ที่รวบรวมหนังสือที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักวิชาการ 36,469 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์ 598 แห่ง ครอบคลุมสหสาขาวิชา

584 view   คู่มือการใช้งาน -   

Directory of Open Access Journal (DOAJ)

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) กว่า 15,000 ชื่อ และมีบทความกว่า 5.5 ล้านบทความที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ

598 view   คู่มือการใช้งาน -   

EBSCO Open Dissertations

Open Dissertations เป็นความร่วมมือระหว่าง EBSCO และ BiblioLabs ที่นำเสนอแนวทางใหม่ในการค้นหางานวิจัย

194 view   คู่มือการใช้งาน -   

EnvironmentAsia Journal

EnvironmentAsia Journal เป็น open access ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

1,490 view   คู่มือการใช้งาน -   

Free-ebooks.net

เว็บไซต์ที่รวบรวม E-book ฟรี มากกว่า 100,000 เล่ม และ AudioBooks มากกว่า 1,100 เล่ม พร้อมด้วย Fiction หลายแนวทั้ง โรแมนติก ดราม่า สืบสวนสอบสวน ฯลฯ และ Non - Fiction ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และอีกมากมาย รองรับทั้งภาษาอังกฤษ สเปน และโปรตุเกส สมัครสมาชิกฟรี พร้อมดาวน์โหลด eBook 5 เล่มฟรีทุกเดือน

1,271 view   คู่มือการใช้งาน -   

FreeTechBooks

แหล่งรวบรวมบทความ ตำราเรียน ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม ที่สามารถเข้าไปอ่านหาความรู้และดาวน์โหลดหนังสือ บทความ และตำราเรียนต่าง ๆ ได้ฟรี

727 view   คู่มือการใช้งาน -   

Goodreads

เว็บไซต์ที่รวบรวม E-book ฟรีไว้มากมาย และยังเป็นเว็บไซต์แนะนำหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก

577 view   คู่มือการใช้งาน -   

Google eBookstore

รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภท ทั้งภาษาต่างประเทศและภาษาไทย อาทิ ตำราเรียน นิยาย เป็นต้น

1,574 view   คู่มือการใช้งาน -   

Hilaris Publishing SRL | Open Access Journals

เว็บไซด์ที่รวบรวมงานวิจัยในสาขาการแพทย์วิศวกรรม เทคโนโลยีเภสัชกรรมวิทยาศาสตร์ ชีวภาพมนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และวิทยาศาสตร์การจัดการ

2,638 view   คู่มือการใช้งาน -   

IntechOpen eBooks

ฐานข้อมูล open access ขนาดใหญ่ ที่มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 5,000 เล่ม สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ใช้งานภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC)) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์

472 view   คู่มือการใช้งาน -   

Internet Archive

องค์กรไม่แสวงผลกำไร ทำงานร่วมกับห้องสมุดพันธมิตรที่มีชื่อเสียงทั่วโลกมากกว่า 750 แห่ง เป็นแหล่งรวม E-book ที่เน้นหนังสือประเภทประวัติศาสตร์และวิชาการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ อาทิ วิดิโอ ซอฟต์แวร์ เพลง เว็บไซต์ และอื่นๆ อีกมากมาย

544 view   คู่มือการใช้งาน -   

Manybooks

รวบหนังสือออนไลน์มากกว่า 50,000 เล่ม ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นหนังสือคลาสสิก สามารถเข้าอ่านออนไลน์หรือดาวน์โหลดได้ฟรี โดยใช้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) สามารถอ่านออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดหนังสือได้ฟรี แพลตฟอร์มนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ OAPEN Foundation

716 view   คู่มือการใช้งาน -   

Mechanical Engineering Commons™

แหล่งข้อมูล Open Access ทางด้านวิศวกรรม ในทุกๆสาขา จากความร่วมมือของสถาบันการศึกษา 334 แห่งทั่วโลก ที่สามารถเข้าใช้งานและดาวน์โหลดเอกสารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในฐานมีเอกสารฉบับเต็มกว่า 100,000 รายการ จากผู้แต่งมากกว่า 200,000 ราย

555 view   คู่มือการใช้งาน -   

MetPublications

แหล่งรวบรวม eBooks ทางด้านศิลปะกว่า 50 ปี มากกว่า 580 รายชื่อ อ่าน ดาวน์โหลด และแชร์ได้ โดยอ่านผ่าน Google Book ที่สำคัญสามารถเข้าถึงรายการบรรณานุกรม ผ่าน Watsonline และ WorldCat ได้ และไม่ต้องลงทะเบียนก่อนการใช้งาน

587 view   คู่มือการใช้งาน -   

Milne Open Textbooks

รวบรวมหนังสือเรียนแบบเปิด (Openly-licensed textbooks) ที่เขียนและตรวจสอบโดยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ SUNY : The State University of New York

564 view   คู่มือการใช้งาน -   

Open Access Publishing in European Networks (OAPEN)

แพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบเปิด (OA books) ที่ผ่านการ peer-reviewed แล้ว ซึ่งแหล่งรวบรวมและเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์คุณภาพในยุโรป ครอบคลุมสหสาขาวิชา โดยเฉพาะในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถ อ่าน ดาวน์โหลด พิมพ์หรือทำสำเนา ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิด Creative Commons (cc) ได้ และสามารถ Export citation to RIS (.ris) ได้ รองรับมากกว่า 50 ภาษาทั่วโลก และรวบรวมมากกว่า 300 สำนักพิมพ์

516 view   คู่มือการใช้งาน -   

Open Access Theses and Dissertations (OATD)

แหล่งข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่เผยแพร่ทั่วโลก

557 view   คู่มือการใช้งาน -   

Open Library

ให้บริการ E-book และตำราเรียนมากกว่า 1 ล้านเล่ม สามารถค้นหาเรื่องที่ต้องการโดยชื่อเรื่อง ผู้แต่ง หรือหมวดหมู่เนื้อหา นอกจากนั้นยังเปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมแบ่งปัน E-book เข้าในโครงการอีกด้วย

511 view   คู่มือการใช้งาน -   

Open Research Library

E-Book ฟรีหลากหลายสาขาวิชา กว่า 2,300 เล่ม ซึ่งสามารถดาวน์โหลด(ไฟล์.epub) หรืออ่านออนไลน์ โดยปรับขนาดการแสดงผลตัวอักษร ปรับแสงสว่าง และหาก log in เข้าใช้งาน จะสามารถสร้างหน้า Bookmark และจดโน๊ตเพิ่มได้

512 view   คู่มือการใช้งาน -   

OpenStax College

รวมหนังสือและตำราเรียนทางด้าน ฟิสิกส์ ชีววิทยา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์อเมริกา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแคลคูลัส และอื่น ๆ สามารถอ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด PDF หรือใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน

517 view   คู่มือการใช้งาน -   

Project Gutenburg

เว็บไซต์ที่ได้รวบรวมหนังสือ เรื่องสั้น วรรณกรรม นวนิยายคลาสสิก หรือหนังสืออ่านนอกเวลา ที่สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดมากกว่า 6 หมื่นเล่ม (ซึ่งเป็นหนังสือเก่าที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้ว) โดยรวมรวบจากผลงานของนักเขียนชื่อดังมากมาย

1,094 view   คู่มือการใช้งาน -   

Science Open

แหล่งค้นคว้างานวิจัยสำหรับสายวิทยาศาสตร์ มีบทความมากกว่า 64 ล้านบทความ และ E-Book มากกว่า 1 ล้านเล่มให้ดาวน์โหลดฟรี