หน้าแรก
บริการของเรา

บริการของเรา

จองห้องออนไลน์

เข้าล่าสุด : 22 พ.ค. 2565 เวลา 06:08:05 เข้าใช้ 111,861 view

คู่มือการใช้งาน    -   


ยืมต่อ/จองหนังสือด้วยตนเอง

เข้าล่าสุด : 22 พ.ค. 2565 เวลา 09:19:26 เข้าใช้ 25,601 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Public Access Catalog

เข้าล่าสุด : 22 พ.ค. 2565 เวลา 06:09:34 เข้าใช้ 14,021 view

คู่มือการใช้งาน -   


บทความวารสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

เข้าล่าสุด : 22 พ.ค. 2565 เวลา 06:10:57 เข้าใช้ 11,740 view

คู่มือการใช้งาน -   


Online Database

เข้าล่าสุด : 22 พ.ค. 2565 เวลา 06:10:14 เข้าใช้ 24,354 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

เข้าล่าสุด : 22 พ.ค. 2565 เวลา 07:04:20 เข้าใช้ 6,975 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)

เข้าล่าสุด : 22 พ.ค. 2565 เวลา 06:07:13 เข้าใช้ 17,585 view

คู่มือการใช้งาน -   


สืบค้นเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ

เข้าล่าสุด : 21 พ.ค. 2565 เวลา 01:48:41 เข้าใช้ 2,629 view

คู่มือการใช้งาน -   


ผลงานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เข้าล่าสุด : 20 พ.ค. 2565 เวลา 12:35:25 เข้าใช้ 3,610 view

คู่มือการใช้งาน -   


IQNewsClip4

เข้าล่าสุด : 22 พ.ค. 2565 เวลา 06:12:26 เข้าใช้ 6,536 view

คู่มือการใช้งาน -   


E-tutor

เข้าล่าสุด : 21 พ.ค. 2565 เวลา 19:37:58 เข้าใช้ 1,812 view

คู่มือการใช้งาน -   


คลังภาพ

เข้าล่าสุด : 20 พ.ค. 2565 เวลา 16:47:00 เข้าใช้ 6,316 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการเอกสารฉบับเต็ม - Document Delivery Services (DDS)

เข้าล่าสุด : 22 พ.ค. 2565 เวลา 06:06:28 เข้าใช้ 7,121 view

คู่มือการใช้งาน -   


โปรแกรมการอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 22 พ.ค. 2565 เวลา 10:48:12 เข้าใช้ 3,849 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการสำหรับอาจารย์ทีต้องการนำนักศึกษาเข้าอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ

เข้าล่าสุด : 22 พ.ค. 2565 เวลา 11:01:52 เข้าใช้ 2,010 view

คู่มือการใช้งาน -   


สมัครจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

เข้าล่าสุด : 14 พ.ค. 2565 เวลา 06:16:01 เข้าใช้ 1,992 view

คู่มือการใช้งาน -   


บริการแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)

เข้าล่าสุด : 19 พ.ค. 2565 เวลา 09:20:18 เข้าใช้ 3,249 view

คู่มือการใช้งาน -   


สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

เข้าล่าสุด : 20 พ.ค. 2565 เวลา 05:19:03 เข้าใช้ 1,230 view

คู่มือการใช้งาน -   


MyLOFT

เข้าล่าสุด : 22 พ.ค. 2565 เวลา 11:29:33 เข้าใช้ 4,034 view

คู่มือการใช้งาน -   


GETBOOK บริการส่งหนังสือถึงมือคุณ

เข้าล่าสุด : 22 พ.ค. 2565 เวลา 06:12:55 เข้าใช้ 615 view

คู่มือการใช้งาน    -   


English corner

เข้าล่าสุด : 20 พ.ค. 2565 เวลา 16:47:15 เข้าใช้ 330 view

คู่มือการใช้งาน -