หน้าแรก
รศ. ดร. พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหารประชุมบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง

รศ. ดร. พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหารประชุมบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง

 

   3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. พยุง มีสัจ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และอาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ได้นัดประชุมบุคลากรสำนักฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

   เริ่มต้นโดยท่านผู้อำนวยการ ทักทายทีมบริหาร และบุคลากรทุกคน จากนั้นกล่าวเปิดการประชุม ด้วยการแสดงความปีติยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักหอสมุดกลาง ซึ่งวันนี้ท่านได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมบุคลากรสำนักหอสมุดกลางด้วย

 

 

   จากนั้นผู้อำนวยการเชิญ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ แนะนำตนเองต่อบุคลากรสำนักฯ อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่บุคลากรได้พบปะผู้บริหารสำนักฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน

  หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อทีมบริหาร และบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งกรุงเทพ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง ในโอกาสที่เคยร่วมงานกัน พร้อมกล่าวคำอำลาตำแหน่งนี้ เพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่ต้องเติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง จากนั้นได้กล่าวฝาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ แทนด้วย ซึ่งดูเหมือนว่า วันนี้เป็นการส่งมอบตำแหน่งอย่างเป็นทางการเลยทีเดียว

   จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี ได้กล่าวแสดงความยินดีและความรู้สึกที่เคยร่วมงานกันตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งด้วยกันตลอดมา จากนั้นเป็นช่วงตัวแทนบุคลากรทุกฝ่ายกล่าวความรู้สึก และคำอำลา พร้อมทั้งมีการแนะนำตัวหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เรียงลำดับตั้งแต่ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รู้จักอย่างเป็นทางการอีกด้วย

  แม้ว่ารองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ จะดำรงตำแหน่งอยู่ที่สำนักฯ เพียงปีเศษ แต่ก็ได้มีโอกาสร่วมงาน และกิจกรรมด้วยกันมาไม่น้อยเลย จึงเชื่อได้ว่า ทีมบริหาร และบุคลากรทุกคนคงมีความรู้สึกใจหายในการอำลาตำแหน่งครั้งนี้เช่นเดียวกัน

  ช่วงสุดท้ายของการประชุมวันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการได้กล่าวถึงการนำ Metaverse มาพัฒนาใช้กับงานห้องสมุด และเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมสนุกที่โลกเสมือนจริงกันได้ ที่ห้องประชุมเสมือนจริง ซึ่งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาได้ทำการออกแบบและทดสอบเอาไว้บ้างแล้ว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนักหอสมุดกลางจะมีการสร้างสรรค์ต่อยอดงานไปได้อย่างก้าวไกล