หน้าแรก
ผู้บริหาร และสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรม "บำรุงปรุงดินให้ต้นไม้" วันที่ 2

ผู้บริหาร และสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรม "บำรุงปรุงดินให้ต้นไม้" วันที่ 2

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. – 10.00 น. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ นำทีมบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมกิจกรรม "บำรุงปรุงดินให้ต้นไม้" เป็นวันที่ 2 บริเวณ ระเบียงชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง


ผ่านไปแล้วสำหรับ กิจกรรม "บำรุงปรุงดินให้ต้นไม้" ที่ทางคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมให้ทีมบุคลากรได้ร่วมแรงร่วมใจดูแลต้นไม้ภายในสำนักฯ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่ทำงานให้สดชื่น สวยงามสบายตา ทั้งนี้ต้นไม้ที่นำมาบำรุงดิน ตัดแต่งกิ่ง/ใบ หรือปรับเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วนั้นจะนำไปจัดวางเพื่อตกแต่งมุมต่าง ๆ ภายในสำนักหอสมุดกลางทุกชั้น เพื่อสร้างบรรยากาศ ปรับสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยพิจารณาการจัดวางสถานที่ตามลักษณะพันธุ์ไม้ ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้กลางแจ้ง ไม้ร่ม ไม้รำไร ซึ่งการจำแนกต้นไม้ลักษณะนี้เป็นการปลูกต้นไม้ให้เติบโตอย่างสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพและนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป