หน้าแรก
กิจกรรม Knock Door #libkmutnb ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม Knock Door #libkmutnb ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2565

#libkmutnb พร้อมแซ่บทุกคณะ ยกทีมมาจัดเต็มทุกพื้นที่ ไม่ต้องแบกหนังสือกองโตไปมา ไม่เสียเวลาทวงให้ซ้ำซาก! กับกิจกรรม Knock Door
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2565