หน้าแรก
ตัวแทนบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงาน “International Day 2022”

ตัวแทนบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงาน “International Day 2022”

ศาสตราจารย์ ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering) และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวิวรรณ กังสดาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการคุณภาพ ให้การต้อนรับตัวแทนบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงาน “International Day 2022” พร้อมแนะนำบริการต่าง ๆ และ English Corner แก่นักวิจัยและนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โดยคุณสิรินันท โพธิเสถียร บรรณารักษ์ และคุณสุภวรรณ กุลธีระนันท์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อาหารจากแต่ละประเทศ และการแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ณ Aachen Conference Room ชั้น 3 อาคาร TGGS และในรูปแบบ Online เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-17.30 น.