หน้าแรก
ขอชวนเพื่อน ๆ เข้าร่วมกิจกรรม "ดูหนัง ฟังเพลง แล้วเก่งภาษา EP.3" FREE! ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7

ขอชวนเพื่อน ๆ เข้าร่วมกิจกรรม "ดูหนัง ฟังเพลง แล้วเก่งภาษา EP.3" FREE! ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7

#libkmutnb ขอชวนเพื่อน ๆ เข้าร่วมกิจกรรม "ดูหนัง ฟังเพลง แล้วเก่งภาษา EP.3" FREE! ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7
สอบถามข้อมูล/ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คุณสุภวรรณ กุลธีระนันท์ โทร. 091-4246194