หน้าแรก
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มจพ. เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 11,000 บาท

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มจพ. เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 11,000 บาท

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มจพ. เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 11,000 บาท
เปิดรับสมัคร วันที่ 9-27 มกราคม 2566
กำหนดส่งผลงาน วันที่ 7-10 มีนาคม 2566
นำเสนอผลงานและประกาศผลรางวัล วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ส่งผลงานได้ที่คุณลัดดาวัลย์ คุณบัญญัติ และคุณชยา ณ ชั้น 8 ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง
สมัครเล้ยยย!
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่