หน้าแรก
ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มจพ. เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. ณ blu-O-RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566

ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มจพ. เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. ณ blu-O-RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ และตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ blu-O-RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. เข้าร่วมการแข่งขัน World Robocup Rescue 2023 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นเวทีที่ มจพ. เคยได้รับทั้งรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง
#libkmutnb