หน้าแรก
คณะเยี่ยมชม จาก VKU และ The University of Danang เข้าเยี่ยมชมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งยังได้เยี่ยมชมหอเกียรติประวัติ มจพ. วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00-17.00 น.

คณะเยี่ยมชม จาก VKU และ The University of Danang เข้าเยี่ยมชมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งยังได้เยี่ยมชมหอเกียรติประวัติ มจพ. วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00-17.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมชาวเวียดนาม นำโดย Prof. Huynh Cong Phap - Rector, Dr. Le Phuoc Cuu Long จาก Vietnam - Korea University of Information and Comunication Technology และ Dr. Nguyen Ha Huy Cuong - Deputy Director - Software Development Center จาก The University of Danang พร้อมนำเสนองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งยังได้เยี่ยมชมหอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00-17.00 น.