หน้าแรก
ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมชาวอินเดีย เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น.

ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมชาวอินเดีย เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น.

ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมชาวอินเดีย นำโดย Prof. Dillip Kumar Bisoyi ผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศอินเดีย พร้อมนำเสนองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งยังได้เยี่ยมชมหอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น.