หน้าแรก
รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมชาวอินเดีย เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 12.30-13.30 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมชาวอินเดีย เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 12.30-13.30 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมชาวอินเดีย นำโดย Prof. Dr.Akhilesh Kumar Sharma, Head of DSE และ Prof. Dr.Devesh Kumar Srivastava, Dept. of Information Technology จาก Manipal University Jaipur (MUJ), Rajasthan, India พร้อมนำเสนองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม บริการ และเยี่ยมชมบรรยากาศภายในสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 12.30-13.30 น.