หน้าแรก
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ณ blu-O-RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน - แคราย

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ณ blu-O-RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน - แคราย

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ณ blu-O-RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน - แคราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดหารายได้และรับบริจาคเงินจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนสำนักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ ฐานข้อมูล การพัฒนาทางด้านกายภาพ และการให้บริการที่ทันสมัย สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในห้องสมุด (Lib for life)
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และรวมพลังความสามัคคีเพื่อส่วนรวม ด้วยการสนับสนุนทีมเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในประเภททีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 10,000 บาท และประเภททีมทั่วไป ทีมละ 5,000 บาท หรือบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ภายในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งการสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
สำนักหอสมุดกลาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE Official : LIB Bowling Charity
คุณสุชีรา รวยดี โทร. 083-1991645
คุณสุทธดา ธนาธาดาภรณ์ โทร. 097-9296563