หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 1-20 of 137 items.
#ชื่อข่าว
 
1 รองศาสตราจารย์ ดร. พยุง มีสัจ เข้ารับมอบโล่รางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทโครงการผู้รับทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าขนส่งโดยสารฯ 56,000
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเช่าห้องประชุม 40,000 บาท
41ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ 11,418
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายคอมพิวเตอร์ 8,025
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติกเกอร์ 192.60
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Toner 2,118.60
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือ 19,196.55
1029 ประกาศผู้ชนะการเสนอหนังสือ 600
112ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ 124,168
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน 2,600
1330 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 1,039
1433.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ 14,231 บาท
1533.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.06 บาท
1633ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.08 บาท
1736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป 16,800
1837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 14,231.00 บาท
193ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ 154,283.90
204 ประกาศผู้ชนะ 158.071.95