หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 21-40 of 137 items.
#ชื่อข่าว
 
21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษ
22รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ
23ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
25ประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
26ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
27ประกาศสำนักหอสมุดกลางเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ
28ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
29รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
30เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น ๗ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
32เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น ๗ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
33สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคาซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
34สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control Sstem) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักหอสมุดกลาง
36ร่าง TOR ปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง
37ราคากลางปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง
38ประกาศแผนการจัดซื้อปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง
39รายการของหายเก็บได้ภายในสำนักหอสมุดกลาง
40วารสารต่างประเทศที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ