หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 41-60 of 137 items.
#ชื่อข่าว
 
41เปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ประจําปี 2562
42ร่าง TOR โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
43ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน 94 รายการ 109,003.60 บาท
44ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 28 รายการ 105,170.50 บาท
45ประกาศผู้ชนะซื้อหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน 94 รายการ 109,003.60 บาท
46ประกาศผู้ชนะซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 28 รายการ 105,170.50 บาท
4736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป 16,800
4830 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 1,039
4929 ประกาศผู้ชนะการเสนอหนังสือ 600
5028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือ 19,196.55
5127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Toner 2,118.60
5225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติกเกอร์ 192.60
5320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายคอมพิวเตอร์ 8,025
5419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเช่าห้องประชุม 40,000 บาท
5518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าขนส่งโดยสารฯ 56,000
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน 2,600
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ 11,418
5833.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ 14,231 บาท
5933.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.06 บาท
6037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 14,231.00 บาท