หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 61-80 of 137 items.
#ชื่อข่าว
 
6133ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ 9,998.08 บาท
625ประกาศผู้ชนะ 156182.40
634 ประกาศผู้ชนะ 158.071.95
643ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ 154,283.90
652ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ 124,168
661ประกาศผู้ชนะหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ
67ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ
68ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 98 รายการ
69ราคากลางหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 95 รายการ
70ราคากลางหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 68 รายการ
71ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 59 รายการ
72ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2562
73ร่างวิจารณ์ TOR ทำความสะอาด งบประมาณปี 2562
74ราคากลาง ปปช จ้างเหมาทำความสะอาด งบประมาณปี 2562
75ร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
76ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
77ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
78ร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
79ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562
80เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 2 และ ชั้น 4-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562