หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 81-100 of 233 items.
#ชื่อข่าว
 
81คณะดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มาศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.
82โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ณ ห้องประชุมอุตตมะ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. และในรูปแบบ Online พุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
83คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลกับทางสภาวิศวกร ผ่านการ Live ณ สำนักหอสมุดกลาง วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.
84ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มจพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น และ ระดับชมเชย
85ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมกิจกรรม “บำรุงปรุงดินให้ต้นไม้”วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
86ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มจพ. เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 11,000 บาท
87คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-09.00 น.
88คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566 และขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จากศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี
89พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักหอสมุดกลาง กับ ARSA Productions วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น.
90ขอชวนเพื่อน ๆ เข้าร่วมกิจกรรม "ดูหนัง ฟังเพลง แล้วเก่งภาษา EP.3" FREE! ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7
91รศ. ดร.พยุง มีสัจ และ ผศ. ดร.วาทินี นุ้ยเพียร ด้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาระบบการทำงานตามมาตรฐาน Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
92ตัวแทนบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงาน “International Day 2022”
93Open House #libkmutnb เปิดให้เข้าฟรี!! 4-5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
94การประชุมขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำ EdPEx 2022 ในรูปแบบ Online ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
95กิจกรรม Knock Door #libkmutnb ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2565
96บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน Green Library, EdPEx ทั้งยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมบริการ ในรูปแบบออนไลน์
97 รองศาสตราจารย์ ดร. พยุง มีสัจ เข้ารับมอบโล่รางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทโครงการผู้รับทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
98ผู้บริหาร และสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรม "บำรุงปรุงดินให้ต้นไม้" วันที่ 2
99ผู้บริหาร และสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรม "บำรุงปรุงดินให้ต้นไม้" วันที่ 1
100กิจกรรมปลูกต้นไม้บำรุงดิน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ