หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 221-239 of 239 items.
#ชื่อข่าว
 
221การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 53 รายการ
222การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 71 รายการ
223การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 37 รายการ
224การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 69 รายการ
225การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 83 รายการ
226การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 57 รายการ
227จัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
228จัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน 54 รายการ
229English Corner moved from 2nd floor to 7th floor
230ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ ชุด
231จัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องชั้น ๖ จำนวน ๕ ห้อง
232จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร
233ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน The Engineering Academic Challenge 2016 เริ่มกิจกรรมวันที่ 10 ต.ค – 13 พ.ย 2559
234ขอเชิญนักศึกษา มจพ. (ไทย-ต่างชาติ) เข้าร่วมกิจกรรมสนุกกับภาษาอังกฤษ ฟรี
235อ่านหนังสือพิมพ์ IQ News Clip
236จัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย
237จัดซื้อหนังสือต่างประเทศ
238จัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect eBook
239จัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์