หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 41-60 of 239 items.
#ชื่อข่าว
 
41การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 83 รายการ
42การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 84 รายการ
43การบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม Aachen ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
44การประชุมขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำ EdPEx 2022 ในรูปแบบ Online ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
45กิจกรรม Knock Door #libkmutnb ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2565
46กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง และในรูปแบบ Online เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-15.30 น.
47กิจกรรมบำรุงปรุงดินให้ต้นไม้ ครั้งที่ 2 ณ ระเบียงชั้น 8 และชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น.
48กิจกรรมบำรุงปรุงดินให้ต้นไม้ ครั้งที่ 3 ณ ระเบียงชั้น 8 และชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น.
49กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (ขยะรีไซเคิล) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
50กิจกรรมปลูกต้นไม้บำรุงดิน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
51ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
52ขอชวนเพื่อน ๆ เข้าร่วมกิจกรรม "ดูหนัง ฟังเพลง แล้วเก่งภาษา EP.3" FREE! ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7
53ขอเชิญนักศึกษา มจพ. (ไทย-ต่างชาติ) เข้าร่วมกิจกรรมสนุกกับภาษาอังกฤษ ฟรี
54ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มจพ. เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 11,000 บาท
55ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน The Engineering Academic Challenge 2016 เริ่มกิจกรรมวันที่ 10 ต.ค – 13 พ.ย 2559
56คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดชั้นหนังสือ ยกทีมปฏิบัติภารกิจ
57คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลกับทางสภาวิศวกร ผ่านการ Live ณ สำนักหอสมุดกลาง วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.
58คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00-15.45 น.
59คณะดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มาศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง มจพ. วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.
60คณะผู้บริการสำนักหอสมุดกลาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในโครงการอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เพื่อเตรียมนำระบบ EdPEx มาใช้งาน”