หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 121-137 of 137 items.
#ชื่อข่าว
 
121การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 37 รายการ
122การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 69 รายการ
123การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 83 รายการ
124การจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 57 รายการ
125จัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
126จัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน 54 รายการ
127English Corner moved from 2nd floor to 7th floor
128ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ ชุด
129จัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องชั้น ๖ จำนวน ๕ ห้อง
130จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร
131ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน The Engineering Academic Challenge 2016 เริ่มกิจกรรมวันที่ 10 ต.ค – 13 พ.ย 2559
132ขอเชิญนักศึกษา มจพ. (ไทย-ต่างชาติ) เข้าร่วมกิจกรรมสนุกกับภาษาอังกฤษ ฟรี
133อ่านหนังสือพิมพ์ IQ News Clip
134จัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย
135จัดซื้อหนังสือต่างประเทศ
136จัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect eBook
137จัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์