หน้าแรก
ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

Showing 121-140 of 233 items.
#ชื่อข่าว
 
121ประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
122ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
123ประกาศสำนักหอสมุดกลางเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ
124ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
125รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
126เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
127เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น ๗ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
128เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น ๗ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
129สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคาซื้อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเนือ วิทยาเขตระยองและวิทยาเขตปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
130สำนักหอสมุดกลาง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
131ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control Sstem) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักหอสมุดกลาง
132ร่าง TOR ปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง
133ราคากลางปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง
134ประกาศแผนการจัดซื้อปราจีนบุรี สำนักหอสมุดกลาง
135รายการของหายเก็บได้ภายในสำนักหอสมุดกลาง
136วารสารต่างประเทศที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ
137เปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ประจําปี 2562
138ร่าง TOR โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
139ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จำนวน 94 รายการ 109,003.60 บาท
140ราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 28 รายการ 105,170.50 บาท